Waterstof

Veel mensen klampen zich vast aan waterstof in een cv-installatie als alternatief voor aardgas of als alternatief voor een warmtepomp. Daarom wil ik er kort iets overschrijven. Waterstof kan je maken uit bijvoorbeeld aardgas en dat is duidelijk geen optie, als alternatief uit elektriciteit. De omzetting gebeurt dan met een rendement van ca. 75 %. Uit elke kWh elektriciteit wordt dan maar 0,75 kWh in bruikbaar waterstof omgezet. Bij verbranding van het waterstof krijg je 0,75 kWh aan warmte eruit. Nemen we een warmtepomp dan ligt dit tussen 3 en 6 kWh. Een warmtepomp is daarmee 4 tot 8 keer zo zuinig. Dan het puntje veiligheid: waterstof is reukloos en bij verbranding zie je de vlam niet. Er moeten dan toevoegingen bij gestopt worden die ook vervuilend zijn. De waterstof is ook zeer explosief en lichter dan lucht en gaat dus naar boven en blijft daar hangen. Het grote voordeel van waterstof kan zijn dat je het als grote buffer kan gebruiken in tegenstelling tot elektriciteit. Er zijn situaties denkbaar dat waterstof wél gebruikt kan worden voor verwarming en dat is bijvoorbeeld in een binnenstad waar warmtepompen niet praktisch zijn. Als buffer kan het ook handig zijn om er weer elektriciteit van te maken. Een ander voordeel kan zijn bij gebruik in een elektrische auto. De waterstof wordt ter plekke omgezet in elektriciteit. We kunnen dus elektriciteit “tanken”, het maakt een grote accu in de auto overbodig.

 

Zie ook: http://www.wattisduurzaam.nl/15443/energie-beleid/tien-peperdure-misverstanden-over-wondermiddel-waterstof/

Actueel is een manier om waterstof direct met zonnepanelen te maken. Zie bijvoorbeeld dit artikel:

https://www.installatiejournaal.nl/energie/nieuws/2019/03/nieuwe-zonnepanelen-produceren-direct-groene-waterstof-1019354?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.219714512.875453234.1551700200-1517538001.1551700200

In het kort komt het erop neer dat via een proces van fysica en chemie het mogelijk is om uit het vocht in de lucht waterstof (en zuurstof) te maken met een energetisch rendement van 15 %. Het rendement van de omzetting in waterstof is 80 % – 90 %.

De energiedichtheid van waterstof bij 1 bar is ongeveer 11 kJ per liter. Dat betekent dat bij een opbrengst van gemiddeld 250 liter per dag bij atmosferische druk het waterstofzonnepaneel per jaar ongeveer 1000 MJ (250 liter x 365 dagen x 11 kJ per liter) aan waterstof produceert. Omdat een kilowattuur gelijk is aan 3,6 MJ, komt dat overeen met 278 kWh per jaar. Als ik dit zo lees, dan is het ongeveer gelijk aan het plaatsen van gewone zonnepanelen van 300 Wp met een rendement van 18,44 % en daarachter een brandstofcel die de elektriciteit omzet in waterstof met een rendement van 80 – 90 %. Hiermee wil ik dit idee niet afbranden, want het kan heel goed zijn dat deze techniek veel meer potentie heeft. Het is niet zo dat het op dit moment voordeel zou hebben om over te stappen. De opbrengst is 90000 l waterstof per jaar (1 bar) dat is ook nog een uitdaging om dit op te slaan.