Warmteverliesberekening (WVB)

Om te weten hoeveel vermogen een verwarmingsinstallatie moet zijn, wordt een warmteverliesberekening of transmissieberekening gemaakt. Dat is veel werk. De bedoeling is om bij een groot temperatuurverschil uit te kunnen rekenen hoeveel Watt er aan vermogen nodig is. De gangbare manier bij nieuwe woningen is om alle verliezen door oppervlakten uit te rekenen evenals ventilatieverliezen. Bij mijn eigen woning ben ik daar twee dagen mee bezig geweest en dan nog is de vraag hoe precies het allemaal is. Dat komt vooral omdat de kwaliteit van de materialen niet bekend is evenals de mate van lucht kieren in huis een rol spelen. Met name de laatste onzekerheid kan een heel grote rol spelen. Juist deze tocht is wél goed op te sporen. De oorzaak is vaak te vinden op de afdichting naar dakranden en soms een groot aantal roosters. Die afdichting kan vaak verbeterd worden door de kieren te dichten met steenwol.

De onzekerheid is het grote nadeel van bestaande woningen. Anderzijds, bestaande woningen hebben een historie van het verbruik. Dit is een heel interessant gegeven. Op basis van de hoeveelheid gas per dag bij een gegeven temperatuurverschil kan je eenvoudig uitrekenen wat het warmteverlies van het huis is per graad temperatuurverschil. Aanvankelijk was dat bij mijn huis met een “lekke” aangebouwde serre 139 W/ K. Daarna hebben we de serre vernieuwd, opnieuw opgebouwd en was dit getal verbeterd naar ca. 120 W/ K. Nadat ik een WTW geplaatst heb is het verder verbeterd naar ca. 90 W/ K (onder voorbehoud nog i.v.m. te weinig meetpunten). In het laatste geval betekent het dat als het buiten – 10 graden is en binnen + 20 graden, dus 30 graden verschil, we 30 K x 90 W/K = 2,7 kW aan vermogen nodig hebben. Doen we dit gedurende 24 uur, dan hebben we 64,8 kWh aan energie nodig.

Hoewel het verplicht is om een warmteverliesberekening te maken heb ik, bij bestaande woningen, meer vertrouwen in de historische meetgegevens. In ieder geval is het heel snel te bepalen en ook heel goed als controlemiddel te gebruiken.

Mijn eigen warmteverliesberekening heb ik toegevoegd in m’n boek. Daarin is te zien dat het geen sinecure is om dat bij een bestaande woning te doen. Voor mij was alles handwerk.