Warmtepomp met PvT

Een nieuwe manier van verwarmen met een warmtepomp is door gebruik te maken van PvT panelen Dit kan een heel goede oplossing zijn als je geen luchtwarmtepomp wilt hebben in verband met geluidsoverlast en geen bronboring wil of kan doen. Qua werking is het een mix van luchtwarmtepomp en thermodynamische warmtepomp. Qua prijs ligt het dicht in de buurt van de bodemwarmtepomp en qua prestaties wil ik het even over hebben.

Dan beginnen we met de uitleg over de werking: PvT-panelen zijn warmtepanelen op het dak die de temperatuur van de buitenlucht aannemen. Via een warmtewisselaar wordt de temperatuur overgenomen door een vloeistof en gaat naar de water-water warmtepomp. De warmtepomp onttrekt vervolgens de warmte en stopt het in het huis. Als bonus zitten op de panelen ook nog zonnepanelen gemonteerd. Als we alleen naar de PT panelen kijken, dan is de opbrengst in combinatie met de warmtepomp helemaal niet zo uitzonderlijk. De temperatuur van de buitenlucht wordt aangenomen en gaat de warmtepomp in. Maar omdat de warmtepomp warmte onttrekt, zal de temperatuur van de panelen zakken, logisch. Hoe windstiller het is, hoe hoger de afkoeling. Daarnaast, net als alle andere oppervlakken in de buitenlucht, ook door uitstraling zal de temperatuur soms flink kunnen zakken, soms ruim 10 graden lager dan de luchttemperatuur. (dat is ook de reden waarom auto’s nat worden ook als het niet geregend heeft en dat er rijp ontstaat op de weg of op bomen). Ook dit effect is het grootst als er weinig wind is. Het gevolg is dat de aanvoertemperatuur  naar de warmtepomp soms aanmerkelijk lager is en dientengevolge de prestatie van de warmtepomp een stuk lager. Dan komt er een slimmigheidje om de hoek kijken: er zijn ook nog zonnepanelen die op jaarbasis elektriciteit opleveren.

Als je de PvT samen met de warmtepomp beschouwd, als een black box, lijkt de installatie een zeer goede prestatie te hebben en als we de complete installatie beschouwen als een black box, is dat ook zo.

de definitie van de COP (coefficient of performance) is de verhouding van de geleverde warmte gedeeld door het elektrisch toegevoerde vermogen aan de compressor. Hetzelfde geldt voor de SCOP waarbij er over het hele seizoen wordt gekeken naar de energie. Bij de SPF wordt ook de rest van de installatie meegerekend, dus in dit geval de zonnepanelen ook.

Je zou kunnen zeggen dat de netto toegevoerde energie aan de compressor eerst wordt verrekend met de opbrengst van de zonnepanelen en dan zijn die getallen uitmuntend. Wel moet er nog even afgerekend worden met het nadeel van sneeuwval/ ijs en rijp, de situaties waarbij de PvT panelen slecht presteren. Je kunt de panelen elektrisch ontdooien of door de warmtepomp even om te draaien en de panelen te verwarmen.

Per saldo is de combinatie van PV en PT een slimme oplossing al is een eerlijke vergelijking met andere verwarming zo niet te maken. Immers, als ik een aantal zonnepanelen van mijn installatie beschouw als deel van de verwarming, wordt het energieverbruik 0 en is de COP/ SCOP en SPF perfect.

Een onbenoemd deel in het hele verhaal van de PvT is dat er bij de berekeningen van uitgegaan wordt dat de salderingsregeling onveranderd blijft waardoor energie in de zomer opgewekt, in de winter gebruikt kan worden. Helaas is dat niet zo en ook al ben je energieneutraal, kostenneutraal is het bij lange na niet. Zeker niet bij een PvT installatie met warmtepomp.

Nadeel van deze installatie is dat er  niet passief gekoeld kan worden. Voordeel is dat deze installatie geen geluid maakt en dat er niet geboord hoeft te worden voor de bron. Daarmee is deze wél geschikt voor dicht bebouwde gebieden.

Tenslotte, ook al zijn er zonnepanelen geïntegreerd, de opbrengst van deze panelen is al verrekend met de warmtepomp installatie dus reken jezelf niet rijk. Voor veel mensen is er na het plaatsen van de PVT panelen geen plaats meer voor PV panelen. Compensatie van je elektriciteitsverbruik zit er dan niet meer is.

Conclusie: Het is een heel slim systeem maar voor vergelijking met andere systemen moet je wel bovenstaande zaken meerekenen. Deze worden veelal onder het matje geveegd.