Warmtenet

Ik kan het niet nalaten om ook wat over een warmtenet te zeggen. Het is voor mij persoonlijk sowieso geen optie omdat het niet aangeboden wordt of werd. De eerste vraag die gesteld moet worden is: waar komt de warmte vandaan. Als het restwarmte is, dan is het prima maar in de praktijk is op het platteland geen restwarmte maar wordt er gewoon gestookt, soms door een afvalverwerkingsbedrijf en dat is nog het minst erg. Dan worden er vele kilometers aan leidingen in de grond gelegd en om veel energie doorheen te kunnen voeren wordt de temperatuur van het transportmiddel heel hoog gemaakt. Het verlies is navenant groot, de gebruikskosten dus ook. Mijn bezwaar is dat als het geen restwarmte betreft het wél extra CO2 produceert, veel verliezen geeft, daardoor de transportprijzen ook hoog worden en uiteindelijk de gebruiker de hoofdprijs betaalt. Bodemwarmte (diepe geothermie) is een optie maar dit put de bodem uit en is bovendien een dure installatie (kost miljoenen). 

Nieuw:

Een nieuwe eend in de bijt van warmtenetten is het zeer laag temperatuur (ZLT) warmtenet.

Het heeft zeer veel voordelen, ook qua kosten. Daarvoor een apart menu item.

Zie ZLT warmtenet