Wandverwarming

Wand- of muurverwarming is ook een fraaie oplossing. Het principe is hetzelfde als vloerverwarming, maar dit type kan tegen een muur aan gemonteerd worden. De dikte van de wand is ca. 18 mm en bestaat uit een soort gips (Fermacell gipsvezelplaat) met daarin voorgemonteerde warmwaterleidingen. De prijs van de kale panelen is in de buurt van € 80/ m2. De warmteafgifte is bij 35 ⁰C ongeveer 83 W/ m2. Een belangrijk nadeel is dat je heel voorzichtig moet zijn bij het boren van gaten in de muur om lekkage te voorkomen. Met een warmtebeeldcamera zijn de leidingen heel goed te zien. Er bestaat ook folie die tegen de muur gelegd kan worden waarbij de folie op de hete plek verkleurt. De buis is ook goed te vinden met een leidingzoeker. Een ander nadeel kan zijn dat meubels de warmteafgifte ietwat verlagen. Gedeeltelijk is dat waar. Het meubel warmt zelf ook op waardoor het meubel zelf ook als radiator functioneert. Dit is hetzelfde als er een kleed op de vloer met vloerverwarming ligt. De effectiviteit gaat achteruit. Net als bij vloerverwarming wordt het opgelost door voor overcapaciteit te zorgen. Een variant is het registersysteem. Dit is een buizensysteem met daar overheen een pleisterlaag. Voor wand- of muurverwarming, zie: technea.nl. Het registersysteem is goedkoper dan voornoemde oplossingen en de oppervlakte wordt ook effectiever gebruikt. Je kan hiermee tot de uiterste hoekjes gaan.

Er zijn twee methodes om wandverwarming toe te passen: droog en nat. De droge versie bestaat uit panelen van 2000 x 600 mm2 met daarin buis verwerkt. Deze panelen moeten op een rachelnetwerk geplaatst worden en dat is meteen ook het nadeel. De totale dikte wordt daarmee wel erg veel, namelijk ca. 50 mm of meer. Dit is vooral een nadeel in een kleine huiskamer, gang en serre op de stenen muur. In het geval van de bestaande muren heeft het ook het nadeel dat de muuroppervlakte niet volledig gebruikt kan worden. De prijs is ook aan de hoge kant, rond de € 80/ m2. Daarbij komt nog bij dat het gestukt moet worden. Dat is ook nog eens € 15/ m2, samen bijna € 100/ m2. Deze prijs is gebaseerd op het effectief gebruikte oppervlak. Het werkelijke oppervlak is namelijk nog iets groter.

Voor het registersysteem komt het afgerond op € 80/ m2. Hierbij wordt er zelf een raster opgebouwd van buizen en deze wordt dan weggewerkt in het stukwerk.

Als we ervan uitgaan dat deze prijs klopt dan kunnen we over de invulling gaan denken. Dit doen we per ruimte. Het idee is om de aan- en afvoerleidingen meteen in het registersysteem te integreren. In de huiskamer wordt onder en boven het raam aan de voorkant gebruikt voor de aan- en afvoer van het water. Als vuistregel wordt gesteld dat er maximaal 120 meter buis op één verdeler geplaatst mag worden. 120 m komt overeen met 12 m2 aan oppervlak. Uiteindelijk blijkt dat het een modulesysteem gaat worden en worden de getallen nét weer iets anders.

Het specifieke vermogen, het vermogen bij een bepaalde water- en ruimte-temperatuur per vierkante meter, is in grote mate uit te rekenen. Het product claimt terecht dat het grotendeels warmte in vorm van straling levert. Dit klopt als je het uitrekent: volgens de wet van Boltzman is het stralingsvermogen:

P = 5,67 * 10 -8 * (T14-T24) =                                       T1 is absolute temperatuur van de muur (32 °C)                                                                                                              T2 is absolute temperatuur van de ruimte (21 °C)

P = 5,67 * 10 -8 * (T14-T24) = 5,67 * 10 10 -8 * (3054 – 2954) = 66 W/ m2

Volledigheidshalve moet vermeld worden dat dit getal vermenigvuldigd moet worden met de emissiviteit. Voor een niet-glimmende muur ligt dit getal tussen de 0,95 en 1,00.

Bij 35 °C-muur-temperatuur is het 81 W/ m2.  Hieruit is meteen te zien dat het belangrijk is dat de warmtegeleiding van de muur ook belangrijk is. Een paar graden verschil maakt veel uit.

Daarnaast is er uiteraard ook enige convectie. Dat zal in de buurt van 10 á 20 W/ m2 zijn. Daarmee kunnen we concluderen dat de tabellen van Variokomp/Technea wel ongeveer kloppen.  

Voorbeeld van wandverwarming, net opgestart. Het blijkt ook heel goed mogelijk om het als plafondverwarming te gebruiken. (Foto gemaakt bij Technea Leeuwarden)

Nadat de wandverwarming was geplaatst kwam er een onverwacht voordeel naar voren die ik misschien wel bedacht had kunnen hebben. Het opgegeven vermogen van 83 W/ m2 is het vermogen dat afgegeven wordt aan de binnenkant van de ruimte. Wat nooit genoemd wordt is dat tegelijkertijd de koude input door die wand wordt tegengehouden. Stel we hebben een isolatieweerstand van een muur van 5 K.m2/ W dus een geleiding van 0,2 W/ K.m2. Bij een buitentemperatuur van -20˚C hebben we 40 K-verschil en het verlies is daar 8 W/ m2. Dit warmtelek door de wand wordt dan meteen tenietgedaan en maakt de ruimte meer comfortabel.