Vloerverwarming

Vloerverwarming: is duur en heeft vooral veel consequenties in een bestaand huis, de vloer komt hoger (5-7 cm door de isolatielaag, verwarming laag en dekvloer), moet goed geïsoleerd worden, alle deuren moeten korter gemaakt worden, toilet moet verhoogd worden en vooral de keuken moet verhoogd worden. Kortom heel veel werk en deze optie valt daarom voor ons af af, in het bijzonder op de begane grond. Een nieuw type vloerverwarming is de Variokomp.

https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/#omschrijving

Deze heeft een opbouwhoogte van 2 cm en dat is heel aantrekkelijk. Een nadeel van een dergelijk systeem is dat er geen isolatie naar beneden is. Het is daardoor minder geschikt voor toepassing op een vloer boven een niet-geïsoleerde ruimte, zoals een kruipruimte (in ons geval ook niet mogelijk, aangezien de kruipruimte niet toegankelijk is en dus niet geïsoleerd kan worden). Dat zijn echt verliezen en je stookt zo voor Jan met de korte achternaam. De warmteafgifte is tot ca. 50 W/ m2 met laminaat er bovenop.

De vraag wordt weleens gesteld hoe groot de hart op hartafstand moet zijn. De hart op hart afstand heeft te maken met de warmteafgifte die nodig is. Als de vloerverwarming- leidingen direct in het beton zijn geplaatst met daaronder de goede isolatie, is een zeer korte hart op hart afstand niet nodig. Dat zou alleen nodig zijn als de temperatuur dagelijks snel verandert of de afgifte zeer groot. Maar juist bij vloerverwarming en zeker met een warmtepomp is het de bedoeling om de temperatuur stabiel te houden.

Als het warmteverlies naar beneden heel klein is vanwege goede isolatie, is het verlies naar beneden klein, denk aan orde grootte 2 – 4 W/ m2 . Dat is heel weinig en ook behoorlijk constant. 

De temperatuur van de vloer wordt uiteindelijk bepaald door de benodigde warmte (verliezen) BOVEN de vloer in de ruimte en deze wordt bepaald door de gewenste temperatuur, veelal ingesteld d.m.v. een thermostaat.

Men neemt een kleine hart op hart afstand als de warmteafgifte heel hoog is. Een kleine hart op hart afstand zorgt ervoor dat de gradiënt in de vloer daardoor kleiner wordt. Dan is de volgende vraag hoe groot/ klein die gradiënt zal zijn. Deze wordt bepaald door de verhouding warmteafgifte en geleiding van de vloer. Beton geleidt de warmte redelijk goed (maar traag) . Als een huis dus redelijk tot goed geïsoleerd is, is een kleine hart op hart afstand niet nodig

Of er nu een kleine of grote HOH afstand hebt, de gemiddelde temperatuur van de vloer is hetzelfde.

Het enige verschil is de gradiënt die bij een kleine HOH lager zal zijn, en daarmee de aanvoer van cv-water ook wat lager.

Een vloerverwarming specialist kan hierover een goed advies geven. In de praktijk wordt vaak 15 cm HOH gebruikt.

Een kleine toevoeging: indien er vloerverwarming op de bovenverdieping wordt toegepast, zijn de verliezen naar beneden niet echt verliezen. Deze warmte wordt immers gebruikt om de benedenverdieping op te warmen. Omdat de massa zo groot is, is het niet mogelijk om de verwarming in een kamertje “eventjes” aan te zetten. Daarom wordt op een bovenverdieping vaak toch voor radiatoren  (laag temperatuur verwarming met ventilatortjes) gekozen waar het mogelijk is om in een half uur de temperatuur  snel  aan te passen/ omhoog te brengen.