Verticaal

Bij de verticale boring wordt het water (meestal met glycol tegen bevriezing) in dezelfde boring met een slang in een lus naar beneden en weer naar boven gebracht. Voor de veiligheid wordt er uitgegaan van een warmteoverdracht van 25 W per strekkende meter. Indien nodig worden er meerdere boringen gebruikt en worden de slangen op een verdeler aangesloten.

Zie https://www.warmtepomp-info.nl/bodemenergie/

Droog sediment, opbrengst                                       20 W/m

Vast gesteende met water verzadigd;                    50 W/m

Kiezel, zand, droog;                                                       < 20 W/m

Kiezel, zand, watervoerend;                                      55 – 65 W/m

Klei, leem, vochtig;                                                         30 – 40 W/m

Kalksteen (massief);                                                      45 – 60 W/m

Zandsteen;                                                                        50 – 65 W/m

Zure stollingsgesteenten (b.v. graniet);                 50 – 70 W/m

Basische stollingsgesteenten (b.v. basalt);           35 – 55 W/m

Gneis;                                                                                  60 – 70- W/m

Het is indrukwekkend om te zien hoe een bron geboord wordt.

Hieronder een kleine fotoreportage en beschrijving van het hele traject boringen. De totale boring heeft 2 werkdagen geduurd.

’s Ochtends vroeg komen er een aantal vrachtwagens voorrijden met een installatie.

In het gras wordt er een gat gemaakt van ca. 1 m diep. Dit om te voorkomen dat je door kabels of leidingen van de elektra, internet, water of gas gaat boren.

Vervolgens wordt daar tijdelijk een dikke buis in geduwd tegen de afkalving van de grond bij het boren.

De boorinstallatie wordt daarin geplaatst. Een boor van 16 cm rond maakt een gat van 80 m diep. Elke 3 m wordt de boor verlengd met weer 3 m totdat de diepte van 80 m is gehaald.

Elke 3 m wordt er een sample genomen van de grond. Dit wordt gedaan om de grond later weer in dezelfde staat terug te brengen.

Het is om te voorkomen dat verschillende waterlagen zich gaan mengen (bv zout en zoet water).

Uit de bezinkbak wordt af en toe de grond geschept. Het is meest zand. Totaal ca. 4 m3
De tyleenslang nog op de vrachtwagen. Let vooral op het eindstuk. Dat komt helemaal beneden in het gat.
De boring is klaar, de installateur kan aan het werk

Onvermijdelijk, de tuin gaat overhoop als de tyleenslang ondergronds naar de berging gaat. Dan kan daarna de warmtepomp aangesloten worden.

En kunnen we van het gas los.
Het duurt even maar dan heb je ook wat. De tuin is helemaal opgeknapt. Een typisch voorbeeld van bijkomende kosten.