Vergelijking verwarming

Als je de verschillende apparaten gaat vergelijken, blijkt vaak dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende informatiebronnen. Maar dat gebeurt ook bij mijn eigen berekeningen. Het is maar net met welke uitgangssituatie je start.

Helaas zijn er veel knoppen waar je aan kunt draaien. Huhh? Een jaar geleden ging ik uit van een gasprijs van ca € 0,71 en een jaar daarvoor € 0,63 . Nu, november 2021 wordt er gesproken over prijzen van meer dan € 1,00. In mindere mate is dat ook het geval bij elektriciteit € 0, 21 – € 0, 25 . Bij afschrijving of bij een Energiebespaarlening hebben we het over rentes van 0,9 tot bijna 2 %. Dan is er nog de salderingsregeling die wel of niet doorgaat. Als apparatuur met zonnepanelen 15 tot 30 jaar mee gaat, moet je daar rekening mee houden en tenslotte gaat de inflatie weer wat oplopen. Dus wat is wijsheid? Ik kan gemakkelijk het ene of het andere systeem “voortrekken” en dat is zeker niet de bedoeling.

Ik zal keuzes moeten maken en die moeten duidelijk zijn als je de vergelijking bekijkt.

Ik heb (nov 2021) gekozen voor:

prijs aardgas € 1,00 / m3 elektriciteit € 0, 25/ kWh

rente lening 0 %, inflatie 0 %, afschrijving lineair

afschrijving warmtepompinstallaties 30 jaar, gastoestellen 15 jaar

salderingsregeling zoals gepland: start 2023 met 9 % per jaar

Dan is de eerste vraag bijna altijd: wat kost dat nou

Dat is meteen ook een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Want, wat is de beginsituatie? Waar zit men in het stappenplan, wat is al uitgevoerd, is het al geïsoleerd, is de ventilatie op orde en is er vloerverwarming. We moeten dus aannames doen. We gaan ervan uit dat dat dit allemaal op orde is en het verbruik nemen we aan 1100 m3 aardgas (10.000 kWh aan warmte) en 4000 kWh aan elektriciteit.

Ik ga er dan vanuit dat de salderingsregeling wordt afgebouwd in 2023 met 9 % per jaar tot 2031 er geen salderingsregeling meer is. Op deze website zijn de verschillende warmtepompen besproken dus dat hoeft hier niet nog een keer.

Als we ons beperken tot de kosten, de subsidies en de beperkte salderingsregeling, blijken alle warmtepomp oplossingen met zonnepanelen over eenzelfde periode van 15 jaar nagenoeg hetzelfde gekost te hebben.

Er zijn echter wel heel belangrijke verschillen:

Een van de mogelijkheden die wel eens geopperd wordt is het gebruik van elektrische verwarming. Dit is wel de goedkoopste oplossing bij aanschaf maar verreweg de duurste oplossing in gebruik.. Na 15 jaar heeft deze oplossing 2 a 3 keer zoveel gekost als elke andere oplossing. Deze oplossing laat ik verder buiten beschouwing.

Bij een hybride oplossing ben je voor de aanschaf het goedkoopste uit maar ben je nog niet van het gas af en krijg je later alsnog de kosten van de overstap naar een andere warmtepomp met bijbehorende kosten. Ook gaat het vastrecht tarief gedurende die periode door. Onder de streep ben je dan toch het duurste uit. Je kunt niet passief koelen met deze oplossing en de warmtepomp maakt geluid buiten.

Bij de luchtwarmtepomp ben je in aanschaf goedkoper uit dan bij de bodemwarmtepomp, dat scheelt 2000 – 4000 euro en dat is veel geld. De subsidie is echter ook hoger en de warmtepomp gebruikt ook meer elektriciteit. (1000 kWh per jaar) Daarvoor heb je dan ook meer zonnepanelen nodig om dit te compenseren. Echter omdat de salderingsregeling wordt afgebouwd kan je dat niet volledig compenseren. Je kunt niet passief koelen met deze oplossing en de warmtepomp maakt geluid buiten.

Dan is er ook nog de warmtepomp met PvT panelen. De kosten liggen tussen de luchtwarmtepomp en de bodemwarmtepomp in. De oplossing gebruikt net als de luchtwarmtepomp ook meer elektriciteit maar maakt geen geluid. Passief koelen is niet mogelijk.

De bodemwarmtepomp is in aanschaf de duurste oplossing maar in gebruik het goedkoopst. De efficiency is hoger en heb je minder zonnepanelen nodig om het elektra verbruik te compenseren. Deze warmtepomp maakt geen geluid en je kunt passief koelen.

In onderstaand plaatje heb ik de CO2 uitstoot vergeleken, een van de redenen waarom het allemaal te doen is. Links, de slechtste oplossing met veel onvermijdbare CO2 uitstoot. Rechts, de meest energiezuinige en uiteindelijk ook de goedkoopste oplossing. Iets verderop de kostenvergelijking van de verschillende, gangbare, verwarmingsoplossingen.

https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verwarmings-overzicht-5-2022-CO2-footprint-1.pdf

Belangrijk is ook te melden dat de waarde van de woning, bij het plaatsen van een warmtepomp (niet hybride), meteen omhoog gaat met 60 % tot 100 % van de investering.

In alle gevallen (behalve de hybride warmtepomp) zijn de kosten over 15 jaar ongeveer gelijk namelijk ca. 25.000 euro, inclusief een zonnepaneel installatie..

De berekening is sterk afhankelijk van aannames met name de prijs van de elektriciteit en het wel of niet ophouden van de salderingsregeling.

Kortom, het break-even point is in alle gevallen ongeveer 15 jaar met de genoemde aannames. Na 15 jaar is de bodemwarmtepomp het goedkoopst in gebruik.

In onderstaand plaatje de vergelijking van vaste en variabele kosten. Bij warmtepompen een afschrijvingstermijn van 30 jaar, bij gasgestookte installaties van 15 jaar.

Let op, dit is de situatie in januari 2022

https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verwarmings-overzicht-5-2022-kosten-1.pdf

Inmiddels (mei 2022) zijn de energieprijzen verder gestegen:

prijs aardgas € 2,26 / m3 , elektriciteit € 0,51/ kWh (gas en is deze dominant in de berekeningen. De zuinigste warmtepomp is ondanks de duurdere aanschaf toch voordeliger en zeker als de saldering verdwenen is.