TD panelen

Een nieuwe techniek is de thermodynamische warmtepomp. Naar mijn mening wordt hier met getallen gerommeld. Op de site van TD-energie:

“Thermodynamische warmtepompen hebben een zeer hoog rendement, met een COP tot 7”

Let op, hier staat “tot 7” en letterlijk is dat juist. Dat is echter alleen waar als het buiten warm weer is en de warmtepomp dus bijna niets hoeft te doen.

 Op deze link: http://www.ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl/verbruik-thermodynamisch

(nog gecontroleerd op 8 mei 2019)

 Een schokkend voorbeeld, start quote:

Huidig verbruik woning 3500m³ gas (2900m³ verwarming + 600m³ voor heet water).
Gemiddelde gasprijs per m³ is € 0,65 cent.

3500 x 0,65 = € 2275,- euro per jaar gaskosten.

Voor deze woning is een Block 12HT TDenergie warmtepomp nodig. 
Elektrisch opgenomen vermogen van deze pomp is 1950 Watt per uur (1,95kWh).
Gemiddeld loopt deze 4 uur per dag.
Elektriciteit kost gemiddeld € 0,20 cent per kWh.

1,95 x 4 = 7,8kWh x 0,20 = € 1,56 euro per dag.

1,56 x 365 = € 569,40 euro per jaar elektrakosten.

Uw besparing: 2275 – 569,40 = € 1705,60 euro per jaar

Dit is een verhouding van 1:3995. U bespaart dus 75 % op uw energiekosten!

 (Waarschijnlijk wordt 1: 3,995 bedoeld -TvL-)

Elektra verbruik opvangen (voor een € 0,- euro verbruik)

De pomp verbruikt in dit geval 2847 kWh per jaar (7,8 kWh per dag x 365 dagen)
gemiddeld in Nederland levert een zonnepaneel 85 % aan kWh van het aantal Watt Piek, dit is 1.15

2847 kWh x 1.15 = 3274 Watt Piek 
1 zonnepaneel levert 255 Watt Piek
3274 gedeeld door 255 = 12,83. Afgerond zijn er 13 zonnepanelen nodig om het stroomverbruik van de warmtepomp op € 0,- euro te krijgen.

De 12 thermodynamische panelen van de warmtepomp kunnen onder de 13 zonnepanelen geplaatst worden.

Einde quote

 Nu ga ik het zelf ook even uitrekenen:

 TD-systeemBodem/water WP
Gasverbruik m3 # kWh3500 m3 # 32550 kWh3500 m3 # 32550 kWh
Warmtepomp claim2875 kWh (365 x 7,8 kWh) 
Dus geclaimde COP = 32550/287511,56 
Claim aantal zonnepanelen13 
Realistisch COP<45
Realistisch elektra voor pomp81376510
Zonnepanelen compensatie29      claim = 1323
Werkelijk€ 1627,40     claim = € 569,40€ 1302,0
Besparing € 647,60       claim € 1705,60€ 973

De redenering: 3500 m3 aardgas bevat 3500 m3 x 9,3 kWh/ m3 = 32550 kWh. Als we heel royaal rekenen dan heeft het systeem een COP van 4 (3 is realistischer) en hebben we dus 32550/ 4 = 8137 kWh nodig. Dat kost € 1627,50. De besparing is dan geen € 1705,60, maar € 2275 – € 1627,50 = € 647,50. Als we dezelfde getallen nemen om het aantal zonnepanelen te bepalen komen we uit op 8137/ 300 = 29 panelen van 300 Wp. Het gevolg is dat er een groter aantal zonnepanelen nodig zijn.

Naar mijn insziens wordt er gerommeld met gemiddelden. In de zomer is de COP hoog maar is er nauwelijks afname van warmte. In de winter is de COP laag tot heel laag maar de afname heel hoog. Als je dan gaat middelen moet je wel de weegfactor meenemen: de winter telt dan namelijk veel harder aan. Een COP van 4 lijkt me zeer royaal.

Ook laat ik zien dat je tenminste 29 zonnepanelen nodig hebt. Dat is 16 meer dan geclaimed en kost ca 4000 euro extra (inclusief een grotere omvormer) los van de vraag of het fysiek op het dak past.

Verder, als ik even naar de getallen kijk die genoemd worden:

3500 m3 per jaar is extreem veel, zelf gebruiken wij 900 m3 per jaar.

600 m3 voor warm water per jaar? wij gebruikten zelf  < 100 m3 gas voor warm water per jaar.

De elektra prijs is te laag, € 0,20 ipv € 0,21

De gasprijs is te laag € 0,65 in plaats van € 0,67 – € 0,70

Panelen van 255 Wp zijn niet van deze tijd.

Daarnaast wordt het volgende nog beweerd:

Bovenstaande voorbeelden zijn in het echt gemeten en kloppend. Echter is elke situatie verschillend en kan er een verschil zitten in verbruik en besparing!

Wat mij betreft lijkt het erop dat er iemand is geweest met een hele dikke duim die wat getallen moest produceren. Ik kan me nauwelijks iemand voorstellen die zo een verbruik heeft.

Mijn punt is dat hier met getallen en aannames gegoocheld wordt en via de disclaimer onttrekken ze zich aan de verantwoordelijkheid.

disclaimer van die site http://www.ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl:

  • Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.
  • nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
  • nl behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  • nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • De rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld.
  • Diverse tips en tricks zijn gebaseerd op vuistregels en niet tot in detail uitgewerkt, u kunt hier echter wel vanuit gaan, doch de installatie voorschriften van de fabrikant prevaleren boven onze gegevens, hanteert u dus de gegevens van de fabrikant.

Laten we nu, maart 2022 eens opnieuw bekijken wat het oplevert. De genoemde getallen uit 2018 staan nog steeds op de site.

De gasrekening van deze mensen is € 7910 voor 3500 m3. Is dat realistisch? De energie voor de warmtepomp wordt kennelijk uitgerekend met een COP van > 11 lijkt me ook niet realistisch. Hierdoor is de berekening van het aantal zonnepanelen voor de verwarming heel veel lager dan realistisch namelijk 13 in plaats van 29. Wie kan dat kwijt op zijn dak? Dat lijkt me ook niet realistisch. En dat is alleen nog voor de verwarming. Er wordt ook van uitgegaan dat de salderingsregeling doorgaat. Als er niet meer gesaldeerd wordt, dan ben je al gauw een paar duizend euro per jaar kwijt.