TD panelen

Een nieuwe techniek is de thermodynamische warmtepomp. Naar mijn mening wordt hier met getallen gerommeld. Op de site van TD-energie:

“Thermodynamische warmtepompen hebben een zeer hoog rendement, met een COP tot 7”

Let op, hier staat “tot 7” en letterlijk is dat juist. Dat is echter alleen waar als het buiten warm weer is en de warmtepomp dus bijna niets hoeft te doen.

 Op deze link: http://www.ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl/verbruik-thermodynamisch

(nog gecontroleerd op 8 mei 2019)

 Een schokkend voorbeeld, start quote:

Huidig verbruik woning 3500m³ gas (2900m³ verwarming + 600m³ voor heet water).
Gemiddelde gasprijs per m³ is € 0,65 cent.

3500 x 0,65 = € 2275,- euro per jaar gaskosten.

Voor deze woning is een Block 12HT TDenergie warmtepomp nodig. 
Elektrisch opgenomen vermogen van deze pomp is 1950 Watt per uur (1,95kWh).
Gemiddeld loopt deze 4 uur per dag.
Elektriciteit kost gemiddeld € 0,20 cent per kWh.

1,95 x 4 = 7,8kWh x 0,20 = € 1,56 euro per dag.

1,56 x 365 = € 569,40 euro per jaar elektrakosten.

Uw besparing: 2275 – 569,40 = € 1705,60 euro per jaar

Dit is een verhouding van 1:3995. U bespaart dus 75 % op uw energiekosten!

 (Waarschijnlijk wordt 1: 3,995 bedoeld -TvL-)

Elektra verbruik opvangen (voor een € 0,- euro verbruik)

De pomp verbruikt in dit geval 2847 kWh per jaar (7,8 kWh per dag x 365 dagen)
gemiddeld in Nederland levert een zonnepaneel 85 % aan kWh van het aantal Watt Piek, dit is 1.15

2847 kWh x 1.15 = 3274 Watt Piek 
1 zonnepaneel levert 255 Watt Piek
3274 gedeeld door 255 = 12,83. Afgerond zijn er 13 zonnepanelen nodig om het stroomverbruik van de warmtepomp op € 0,- euro te krijgen.

De 12 thermodynamische panelen van de warmtepomp kunnen onder de 13 zonnepanelen geplaatst worden.

Einde quote

 Nu ga ik het zelf ook even uitrekenen:

TD-systeem Bodem/water WP
Gasverbruik m3 # kWh 3500 m3 # 32550 kWh 3500 m3 # 32550 kWh
Warmtepomp claim 2875 kWh (365 x 7,8 kWh)
Dus geclaimde COP = 32550/2875 11,56
Claim aantal zonnepanelen 13
Realistisch COP <4 5
Realistisch elektra voor pomp 8137 6510
Zonnepanelen compensatie 29      claim = 13 23
Werkelijk € 1627,40     claim = € 569,40 € 1302,0
Besparing  € 647,60       claim € 1705,60 € 973

De redenering: 3500 m3 aardgas bevat 3500 m3 x 9,3 kWh/ m3 = 32550 kWh. Als we heel royaal rekenen dan heeft het systeem een COP van 4 (3 is realistischer) en hebben we dus 32550/ 4 = 8137 kWh nodig. Dat kost € 1627,50. De besparing is dan geen € 1705,60, maar € 2275 – € 1627,50 = € 647,50. Als we dezelfde getallen nemen om het aantal zonnepanelen te bepalen komen we uit op 8137/ 300 = 29 panelen van 300 Wp. Het gevolg is dat er een groter aantal zonnepanelen nodig zijn.

Naar mijn insziens wordt er gerommeld met gemiddelden. In de zomer is de COP hoog maar is er nauwelijks afname van warmte. In de winter is de COP laag tot heel laag maar de afname heel hoog. Als je dan gaat middelen moet je wel de weegfactor meenemen: de winter telt dan namelijk veel harder aan. Een COP van 4 lijkt me zeer royaal.

Ook laat ik zien dat je tenminste 29 zonnepanelen nodig hebt. Dat is 16 meer dan geclaimed en kost ca 4000 euro extra (inclusief een grotere omvormer) los van de vraag of het fysiek op het dak past.

Verder, als ik even naar de getallen kijk die genoemd worden:

3500 m3 per jaar is extreem veel, zelf gebruiken wij 900 m3 per jaar.

600 m3 voor warm water per jaar? wij gebruikten zelf  < 100 m3 gas voor warm water per jaar.

De elektra prijs is te laag, € 0,20 ipv € 0,21

De gasprijs is te laag € 0,65 in plaats van € 0,67 – € 0,70

Panelen van 255 Wp zijn niet van deze tijd.

 

Daarnaast wordt het volgende nog beweerd:

Bovenstaande voorbeelden zijn in het echt gemeten en kloppend. Echter is elke situatie verschillend en kan er een verschil zitten in verbruik en besparing!

 

Wat mij betreft lijkt het erop dat er iemand is geweest met een hele dikke duim die wat getallen moest produceren. Ik kan me nauwelijks iemand voorstellen die zo een verbruik heeft.

Mijn punt is dat hier met getallen en aannames gegoocheld wordt en via de disclaimer onttrekken ze zich aan de verantwoordelijkheid.

disclaimer van die site http://www.ikwilvanmijnenergiekostenaf.nl:

  • Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.
  • nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
  • nl behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  • nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • De rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld.
  • Diverse tips en tricks zijn gebaseerd op vuistregels en niet tot in detail uitgewerkt, u kunt hier echter wel vanuit gaan, doch de installatie voorschriften van de fabrikant prevaleren boven onze gegevens, hanteert u dus de gegevens van de fabrikant.

Naar mijn mening word je gewoon belazerd. Los daarvan zijn er ook nog aspecten die ook zeer bezwaarlijk zijn. Zie hiervoor een inzending van mij op het forum:

 

Hallo allemaal,

 Ik heb me eens verdiept in de thermodynamische warmtepomp en in het bijzonder de panelen. Deze werken ongetwijfeld goed als het waait en beter naarmate de temperatuur hoger is. Maar de behoefte is juist groter als de temperatuur lager is.

Maar ik heb eens gekeken naar de situatie als er geen wind is en geen zon met temperaturen van 0 graden Celsius of lager. Dit is geen abnormale situatie.

 De panelen worden gespecificeerd bij een bepaalde temperatuur en daaruit volgt de COP. Meestal beseft men niet dat de temperatuur van het paneel niet de temperatuur van de lucht is. Als de zon niet schijnt, dan is de temperatuur van het paneel altijd lager.

 De temperatuur van het paneel wordt bepaald door de balans van warmtegeleiding, convectie en straling. Warmtegeleiding is er niet omdat de panelen vrij liggen, ook van het dak. Convectie is er nagenoeg niet omdat het windstil is

 

Blijft over de straling. Het vermogen dat ingestraald wordt bepaald door de temperatuur van de atmosfeer. Bij helder weer kan dit -80 °C zijn. Bij bewolkt weer is dit tussen de -20 en 0 °C. De uitstraling wordt bepaald door de temperatuur van het paneel.

Je kunt het nu zelf het vermogen uitrekenen met de wet van Stefan-Boltzman:

5,67 x 10-8 x (T14 – T24) in Watt. (Temperatuur in Kelvin)

Je kunt dan zien dat er een evenwichtstemperatuur is die duidelijk onder 0 is. Als de warmtepomp dan aan gaat, dan zal er een vermogen onttrokken worden, als voorbeeld 100 W/ mDe temperatuur van de panelen wordt dan -25 °C of minder. Het gevolg is dat er rijp of ijs ontstaat. Te vergelijken met een vriezer die open staat. Per saldo is de temperatuur van het paneel -25 °C en de COP ongeveer 1. In feite betekent dit dat je elektrisch aan het stoken bent. Het effect is zelfs nog erger als deze panelen onder zonnepanelen worden geplaatst zoals hier en daar geclaimd wordt. De meeste mensen merken er niets van behalve dat bij de jaarafrekening blijkt dat de gemiddelde COP de 2,5 niet haalt. Door de lage temperatuur ontstaat een ijsklomp en deze isoleert het paneel waardoor het effect nog erger wordt. Voordat het ijs gesmolten is ben je een hele tijd verder.

 Financieel pakt het dan ook verkeerd uit als je denkt dat je met zonnepanelen het elektrisch verbruik gecompenseerd hebt bij een energieneutraal huis. Als binnenkort de salderingsregeling versoberd is, dan krijg je voor de overproductie in de zomer minder geld terug (naar verwachting -€ 0,06/ kWh) maar in de winter betaal je de volle mep. Per saldo ga je dan toch voor de energierekening betalen ook al heb je een energieneutraal huis.

 Dit laatste geldt overigens voor alle typen warmtepompen: bij dit type het meest, bij de gewone lucht/water warmtepomp minder en bij de bodem/water warmtepomp het minst omdat de brontemperatuur nauwelijks verandert over het jaar.

 Tenslotte heb ik mijn twijfels over de gaskoppelingen onder hoge druk die in weer en wind goed moeten blijven. Stel dat er een koppeling lekt, dan is het een hele kunst om het lek te vinden, een heel dure reparatie.

 Theo