Solar

De zonnepanelen (solar) worden direct gemeten in de omvormer. Zelf heb ik ook een energiemeter die dan tegelijk bekijkt wat het eigen gebruik is. Dit wordt mooi tegelijk in een grafiek geplat.  Het wordt later de kunst om zoveel mogelijk van de eigen opgewekte stroom te gebruiken. Dat valt het best te regelen met de grootverbruikers zoals de wasmachine, wasdroger, de vaatwasser en eventueel de laadpaal voor de elektrische auto. Dat wordt overigens pas echt van belang als de salderingsregeling ophoudt. Om het objectief te kunnen vaststellen heb ik ook voor de zonnepanelen met omvormer een 3 fase kWh meter geplaatst.