Riothermie

Rioolwater als energiebron (Riothermie)
Een variant op water als energiebron is rioolwater te gebruiken als bron. Voor particuliere huizen is dit m.i. geen optie. De hoeveelheid rioolwater die in de woning geproduceerd wordt, is te klein om er een nuttige hoeveelheid warmte uit te halen.
Er is wel een bedrijf, https://www.dewarmte.nl/product die claimt tot 650 m3 aardgas te kunnen besparen uit het afvalwater. Tot 650 m3 is wel een heel ruim begrip. De eerste vraag die je je moet stellen, hoeveel warmte stoppen we überhaupt in het afvalwater? Meer kan je er immers niet uithalen. Men beweert dat het afvalwater gemiddeld 28 graden is.

Laten we eens kijken of dat kan kloppen. Een gemiddeld gezin, 4 personen gebruikt 200 m3 water per jaar. Dit is inclusief rioolwater van ca. 548 l per dag. Stel iedereen doucht gemiddeld 5 minuten per dag bij 10 l/ min en levert een watertemperatuur van 35 graden terwijl de koud watertemperatuur 11 graden is. Daarnaast wordt er gewassen en afgewassen met een retourtemperatuur gemiddeld ook van 35 °C en een volume van 15 l elk.
We hebben dus aan warm afvalwater:
4 p x 5 min x 10 l/ min + 30 l = 230 l per dag a 35 °C.


Mengen we dit met 200 m3/ 365 d = 550 l – 230 l = 320 l rioolwater dan komen we op een eindtemperatuur van (230 x 35 + 320 x 11)/ 550 = 21,0 °C. (geen 28 °C)
Men beweert het vervolgens af te koelen naar 2 °C met een warmtepomp. Kijken we dan wat de warmte is die eruit gehaald wordt:
550 x 4,2 x 19,0/ 3,6 = 12,2 kWh omgerekend 1,28 m3 aardgas.

Als ik het vriendelijk zeg heeft men nogal naar zich toegerekend. Bovendien gaat men uit van afkoeling van het afvalwater. Het gevolg is dat de vetten stollen en de warmtewisselaar dichtslibt met vetten waardoor de efficiëntie zeer snel achteruitgaat. Een bijkomend probleem is dat de warmtebehoefte niet gelijk opgaat, niet synchroon loopt, met de toevallige warmwater afvoer. De gelijktijdigheid van warmte vraag en aanbod lopen zeker niet gelijk en als er ineens een hoop warmte gedumpt wordt (douchen 5 minuten) dan is een normale warmtepomp niet in staat om dat snel af te vangen. Kortom, het is een leuk idee, maar ik verwacht niet dat dit een succes wordt zoals men zich voorstelt.

Wel is het mogelijk om afvalwater en dan in het bijzonder van het doucheputje te gebruiken. Hiervoor bestaat de WTW voor water. Bij bestaande woningen is het meestal heel moeilijk om dat te plaatsen in de afvoer van de douche. Dit is vooral omdat de afmeting nogal groot is. Meestal moet deze WTW ook nog verticaal geplaatst worden. Het stelt eisen aan de loop van het riool, het warm en het koud water. Er bestaan ook uitvoeringen die geïntegreerd zijn in de bak van de douche.