Reflectie

Een mooie toepassing van straling is reflectie toegepast op muren:

Een nieuwe innovatie op het vlak van isoleren is Aerotherm http://www.aero-therm.nl/.

Dit materiaal bestaat uit een 1 mm dikke laag waarbij volgens specificatie ca. 20 glas- of kunststof bolletjes boven elkaar liggen. Men claimt een zeer goede isolatie vooral vanwege de reflectie. Bij dit materiaal zijn er twee effecten die door elkaar lopen:

De eerste is de warmtegeleiding. Deze is niet zo bijzonder, namelijk 0,047 W/ m.K (hoe lager hoe beter). De warmtegeleiding van steenwol is rond 0,034W/ m.K.

Aerotherm is echter maar 1 mm dik. Dat betekent dat bij 1 graad verschil over die ene mm het warmteverlies 34 W/ m2 is. Zowel steenwol als polystyreenschuim isoleren beter. Qua isolatie mag Aerotherm dus geen naam hebben. Dat is ook niet het effect waar echt reclame mee wordt gemaakt.

Iets soortgelijks is ook te koop onder de naam Thermoshield uit de webshop van thuisbaas. Zie https://www.thuisbaas.nl/thermoshield/.

De reclames voor beide materialen wijzen op het effect van reflectie.

De reflectie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van glas-, keramische- en kunststofbolletjes. Men (Aerotherm) zegt dat er per mm 20 bolletjes boven elkaar zitten. Dat betekent dat er een soort filter is die alleen bepaalde golflengtes doorlaat of reflecteert. De diameter ligt in de orde-grootte van 50 µm.

Vanwege de gebruikte materialen, glas en kunststof, ontstaat er een warmte-reflectiefilter.

Dat effect ligt erg dicht in de buurt van de golflengte van 5 – 20 µm warmtegolven. Een mens straalt het meest uit bij ca. 10 µm bij een kleurtemperatuur van 300 K. Dat betekent dat warmte gereflecteerd, wordt zoals men ook claimt.

Let op: dit materiaal mag je nooit schilderen, omdat de verf de reflectie-eigenschap volledig teniet doet.

 

Het is op z’n zachtst gezegd vreemd dat sinds kort op de site van Aerotherm de volgende tekst staat:

“Na afwerking is het oppervlak glad en klaar om af te werken met verf, behang, stuc of sierpleister. Geen enkele traditionele isolatiemethode kent deze toepassing en dit alles zonder ruimte verlies!”

Voor mij betekent dit dat, ofwel ze weten zelf niet hoe het werkt, of ze schrijven dit tegen beter weten in. Laat me dit uitleggen:

De werking is gebaseerd op het effect van spiegeling van warmtegolven. Dit heb ik hierboven beschreven. Het is ook heel aardig te vergelijken met een spiegel, maar dan alleen voor specifieke warmtegolven. Als de “spiegel” nu bedekt wordt met behang, stukwerk o.i.d. dan is er van spiegeling geen sprake meer en werkt het gewoon niet. Dan is het zonde van het geld.

Het effect is ook te vergelijken met de blauwe plaatsnaamborden: als je er ’s nachts met licht op schijnt, komt het (blauwe) licht weer recht terug. Afhankelijk van de diameter van de glasbolletjes komt het licht nagenoeg uitsluitend terug naar de lichtbron. Het is leuk om dat eens met een zaklantaarn te proberen.

Dit effect is ook bekend als retroreflector, zie Wikipedia.

Alle andere kleuren worden geabsorbeerd. Het blauwe licht is dan bij Aerotherm de warmte. Zodra je het blauwe bord schildert, is de reflectie weg.

Uit Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Retroreflector  

“Een retroreflector of retroflector is een bijzondere uitvoering van een reflector.

Een retroreflector stuurt de invallende straling (licht, radiogolven) in exact dezelfde richting terug als waaruit zij kwam, onafhankelijk van de invalshoek.”

De vraag is nu hoe goed het materiaal werkelijk is. Net zoals wandverwarming welke warmte uitstraalt, werkt deze “verf” precies omgekeerd. Deze “verf” straalt niet uit maar reflecteert. De convectie ligt, afhankelijk van de muurtemperatuur, in de orde van 10 tot 20 W/ m2. Verf heeft daar geen invloed op. Stel dat er 10 W/ m2 aan convectie is, dan gaat er 10 W/ m2 aan warmte de muur in of uit. Omdat deze verf reflecteert, is de perceptie van mensen die achter zo’n muur zitten dat het warm aanvoelt. Het is echter niet zo, vanwege de convectie, dat er veel warmte wordt bespaard. Door die perceptie kan eventueel wel de thermostaat iets lager gezet worden.

In reviews wordt wel gezegd dat de muren warm aanvoelen en dit wordt onderbouwd middels een meting met een infrarood meter. Daar gaan de reviewers de mist in. Omdat de muur infrarood reflecteert, meet de IR-meter niet de temperatuur, maar grotendeels de reflectie.

Thermoshield heeft allemaal conclusies van testrapporten op de site gepubliceerd. Vrijwel nergens geven ze concrete getallen voor wat betreft de thermische stralingseigenschappen. Ja, het isoleert beter, maar hoeveel beter wordt niet duidelijk.

Conclusie: het kan prettig aanvoelen. Het zal nauwelijks besparen en je mag het nooit overschilderen.

Bedenk dat in de zomer, als het warm is,  je juist last hebt van die reflectie.