Ranking zonnepanelen

Ook over zonnepanelen is er informatie te vinden welke niet helemaal juist is. Op www.zonnepanelen.net wordt een groot aantal zonnepanelen met elkaar vergeleken. Naar mijn idee wordt dat best goed gedaan. Alleen gaan ze dan een ranking maken welke panelen het beste zijn. De methode die ze daarvoor gebruiken is de eenheid kWh/ Wp. Dat is naar mijn mening geen goede maatstaf. Het is wel een manier om te kijken of een paneel aan zijn specificaties voldoet, maar niet om de beste panelen er tussenuit te zoeken.

Ik zal een voorbeeld geven. Een paneel van 200 Wp dat 220 W levert geeft 10 % meer dan gespecificeerd, terwijl een paneel van 300 Wp welke 300 Wp levert voldoet precies aan zijn specificaties. De eerste komt in de ranking als eerste op de lijst. Uiteindelijk gaat het om de levering per m2.

Hiervoor heb ik contact gehad met www.zonnepanelen.net . Zij zijn van mening dat ze de goede keus maken. Ik vind dus van niet.

Er zijn ook panelen met afwijkende afmetingen, bijvoorbeeld 2 m lang. Die zullen zeker een hogere Wp-waarde hebben. Maar de vraag is of ze per m2 ook beter presteren. Op basis daarvan moet de keus gemaakt worden.