Prestatie Warmtepomp

De warmtepomp heeft uitmuntend gefunctioneerd.

We hebben het afgelopen stookseizoen een gemiddelde COP gehaald van 5,67. Dagelijks heb ik gemeten wat de afgeven warmte is geweest en wat er uit het net is opgenomen. Zelfs dit hele mooie resultaat kan nog iets verbeteren, er zijn nog enkele losse eindjes die ik kan verbeteren. Ik verwacht uit te komen op iets boven de 6,0.

Als we het verbruik voor de ingebouwde boiler meenemen dan kunnen we ook een dergelijk plaatje maken. Een boiler heeft een lager rendement vanwege de veel hogere temperatuur van 58°C evenals eigen warmteverliezen. We hebben als gevolg hiervan een lagere COP van ca. 2,8.  Meten we dit samen dan krijgen we onderstaand plaatje.

De samengestelde COP komt dan uit op 4,91. Ook dit getal zal om dezelfde reden omhoog gaan en ik verwacht uit te komen op een COP van ca. 5,4

Deze zeer goede resultaten zijn alleen maar bereikbaar als alles goed op elkaar afgestemd is. Daarom is het zeer belangrijk om alle ruimtes uit te rekenen en er goed over na te denken. Onderstaand een samenvatting van de prestaties van de complete installatie.

Warmtepomp Alpha Innotec                     WZCV 62K3M

Regeling smart met                                        Alpha Home, 8 thermostaten

Geleverde warmte cv-water                      6199 kWh                           COP 5,64 gemiddeld

Equivalent aardgas                                         666 m3

Geleverde warmte tapwater                      688 kWh                             COP 2,8 gemiddeld

Geleverde warmte totaal                            6887 kWh                           COP 4,91 gemiddeld     

Opgenomen energie                                     1494 kWh                           incl. periferie

Compensatie zonnepanelen                      6 stuks                                 x 300Wp

Koelvermogen                                                 max 2 kW

Huisisolatie oud                                               139 W/K

Huisisolatie nieuwe serre                            120 W/K

Huisisolatie nieuw m WTW                          90 W/K

Thermische weerstand Bron ca.                 2 K/ kW

Relaxatietijd bron ca.                                     3 dagen

Grondwaterstroming gemiddeld              2 m/ jaar berekend

Radiator ventilatoren (Jaga DBE) gestuurd vanuit ventielsignaal Alpha Home

Nominale watertemperatuur, retour gestuurd 35 °C

Maximale afgegeven energie                     73,6 kWh/ 24 h (1 x)       COP 4,92  16 december 2018

Maximale afgegeven energie cv-water  68,5 kWh/ 24 h (1 x)       COP 5,36  16 december 2018

Initiële brontemperatuur                         11 °C

Laagste brontemperatuur ca.                    4,8 °C

Hoogste brontemperatuur ca.                   16 °C

WTW geïnstalleerd                                        22/02/2019

Welnu, ik ben er heel goed in geslaagd om het jaren 70 huis energieneutraal te maken. Ik ben er heel tevreden mee.