Pelletkachel

Voor de volledigheid  moet dit type verwarming toch even genoemd worden. Het valt onder de gesubsidieerde milieuvriendelijke verwarming. Naar mijn idee is dit het lachertje van de overheid. De bedoeling is om restpartijen brandbaar houtafval tot pellets te persen en op die manier te verstoken. In de praktijk is het gewoon hout dat verbrand wordt. Zolang het inderdaad restpartijen zijn, dan is het nog zo erg niet om dat te verbranden. De praktijk is dat er bossen voor gekapt worden (Amerika). Nu worden de kachels gesubsidieerd. Op deze manier haal je weer een verbrandingsinstallatie in huis met alle gevaren van dien; denk aan koolmonoxide, fijnstof, roet in de schoorsteen enz. Als er al restpartijen verbrand moeten worden, doe het dan centraal in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale. In dat geval kunnen de huizen schoongehouden worden. Naar mijn idee is deze maatregel een miskleun, omdat het strijdig is met de doelstellingen omtrent CO2-reductie. In een aantal artikelen in de Volkskrant van 13 maart 2018 worden de houtkachels besproken.

In principe vallen de pelletkachels hier ook onder milieuvriendelijke verwarming, waarbij opgemerkt moet worden dat deze kachels wél minder vuil zijn. Desondanks raken de gemoederen verhit bij de discussie “wel of geen houtkachels”.