PCM materialen (Phase changing materials)

PCM materialen zijn veelal glycerine-achtige producten die een fase overgang hebben bij een vaste temperatuur. In de fase overgang zit heel veel energie die er steeds weer ingestopt en uitgehaald kan worden. Dit kan gebruikt worden als temperatuur buffer of stabilisator. 

Soms claimt men een energiebesparing van 30 – 50%. Dat kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Er wordt immers niets gewonnen en er is geen gratis energie.

Het kan gebruikt worden om variaties die ontstaan vanwege warmte producerende apparatuur te dempen en de energie hiervan in de fase overgang op te slaan. Op een ander moment, bv ’s nachts, kan de warmte weer afgegeven worden. Dit zou het geval kunnen zijn in kantoorgebouwen waar overdag vaak een overmaat is van warmte en ’s nachts er bijgestookt moet worden.

Voor de opslag heb je ongeveer 15 kg nodig per kWh. Een nadeel kan zijn dat je de temperatuur niet kan veranderen, met andere woorden, je hebt een kleine bandbreedte.

Conclusie: voor kantoren zou het kunnen helpen, voor gewone woningen is dit geen oplossing.