Opschalen en toekomst

Het valt een beetje buiten het bestek van deze website maar toch goed om er even over na te denken als we de resultaten van de performance van mijn huis  bekeken hebben.

Wat nu als we hele woonwijken willen verduurzamen?

We gaan aan de hand van deze website een aantal opties wegstrepen.

Zoals aangegeven is waterstof bijna altijd een slechte keus. Energetisch gezien verlies je veel, minstens 25% ten opzichte van puur elektrische verwarming.

Een klassiek warmtenet met hoge temperaturen heeft veel verliezen en is uiteindelijk duur, vooral ook omdat er ergens gestookt zal moeten worden, tenzij het een afvalproduct is van industrie of bv datacenters. Een nieuwe ontwikkeling waar ik wél enthousiast over ben is het ZLT warmtenet.

De luchtwarmtepomp is een minder goede keus omdat deze soms niet aan de maximale vraag kan voldoen en dan heb je een hybride systeem nodig, al dan niet elektrisch, de warmtepomp is minder efficiënt en het maakt herrie. Vooral als de hele wijk wordt volgezet met deze apparaten.

Blijft over de bodemwarmtepomp maar deze heeft, in de op deze website besproken uitvoering, een bezwaar dat deze vooral duur is. Dat nadeel verdwijnt een beetje als de productie van dit type veel groter wordt.

Op het gebied van opschaling zijn er wel wat ontwikkelingen:

  • Zo zijn er ideeën om de cv ketel een op een te vervangen door een hoog temperatuur bodemwarmtepomp (maar gaat ten koste van een hoog rendement).  Het grote voordeel is dat dit snel kan gebeuren.
  • De bodemwarmtepomp wordt dan gevoed uit een bron net zoals bij mijn huis.
  • De bron zou op een andere manier gemaakt kunnen worden: een buis in de grond drukken in plaats van spoelen.
  • Het dak wordt al dan niet gedeeltelijk belegd met PVT panelen en PV panelen. Zoals ik heb aangegeven zijn de PVT panelen nu nog duur maar kan heel veel installatiewerk schelen en daar verdien je weer kosten terug.
  • Het idee is om de warmte bv van de PVT panelen (in de zomer) in de bron te stoppen en in de winter er weer uit te halen. Naar mijn idee moet je daar voorzichtig mee zijn. Soms spoelt de warmte weg door de grondwaterstroming of verdwijnt het voordeel van kunnen koelen, zie brontheorie . Dit zijn tegenstrijdige features waar je geen keus in hebt maar afhankelijk is van de lokale grondtoestand. Kijk hiervoor bij bron theorie .
  • Voor de opslag van warm water kan nog gekeken worden naar een boiler al moet gezegd worden dat in bestaande bouw dit dan ook een opgave kan zijn.
  • De plaatsing van een WTW kan grote voordelen opleveren maar is vaak of zelfs meestal een grote opgave vanwege de grote ruimte die het inneemt.
  • Later (of meteen) kunnen de klassieke radiatoren vervangen worden door LTV types. Dit is wel een investering maar verdient zich weer terug door een hogere COP (rendement). De klassieke radiatoren zullen ook wel  werken maar dan is het nodig om naar hogere afgifte temperaturen te gaan. Zoals inmiddels duidelijk zal zijn is dit heel onvoordelig voor een warmtepomp. We willen immers zo snel mogelijk de installatie terugverdienen ook al heb je daar een extra investering voor nodig.

Kortom, er zijn zeker ook betaalbare mogelijkheden om wijken te verduurzamen. Voordelen zijn er vooral als woningen veel op elkaar lijken zoals bijvoorbeeld bij woon coöperaties. Bij overige woningen is het vooral maatwerk.