Nu, een jaar later

Na een jaar is het goed om eens te evalueren wat er anders is dan gedacht. Verreweg het meeste is zoals gepland. Toch heb ik wat aanpassingen gedaan. Het bleek namelijk dat het energieverbruik van de periferie aan de hoge kant is. Periferie, volgens mijn definitie, zijn de apparaten die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de warmtepomp, inclusief boiler. Dat is bijvoorbeeld het Alpha home regelsysteem (control box, gateway, regelkast), de ventielen, de ventilatoren van de radiatoren. Na analyse van het meet- en regelsysteem blijkt  dat er wel wat op- en aanmerkingen te maken zijn over de efficiency. Hoewel het thermisch gezien goed werkt, kunnen er regeltechnisch verbeteringen gemaakt worden. Daar wordt door de fabrikant aan gewerkt.

Los daarvan wil ik alles uitzetten als er geen behoefte aan is. Denk aan de ventielen, ventilatoren van de radiatoren, de convectorput en zelfs de circulatiepomp. Alles behalve de laatste kan automatisch, de circulatiepomp staat in de zomer vaak onnodig aan en wordt dan handmatig uitgezet.

De computertjes uit de Jaga radiatoren heb ik verwijderd. De ventilatoren worden met het ventielsignaal geschakeld via een adapter op 7,5 V. Eigenlijk is het onzinnig om daar een computertje voor te nemen. Het ventielsignaal doet precies wat je nodig hebt om de ventilatortjes te laten draaien. Zodra er water loopt door de radiatoren, dan is er verwarming (of koeling). Achteraf waren de computertjes dus niet nodig. Voor de mensen die dat zelf ook willen doen: adapters hebben vaak een grote aanloopstroom en de relais in de regelkast kunnen daar niet goed tegen. Soms plakken de contacten dan aan elkaar (in vakjargon “vastgelast”). Dit is op te lossen door een serieweerstand te plaatsen in serie met de adapter. Ik heb hiervoor 47 Ohm / 1 W genomen. Pas op, dit is wel netspanning.

Naar schatting wordt hier gemiddeld 30 W mee bespaard (300 kWh per jaar)

Nu ben ik weer een jaar later (eind 2021) en heb ik nóg een verbetering aangebracht. Het bleek dat het schakelen van de adapters door de regelunit, technisch gezien niet zo mooi werkt. Ik heb nu een Arduino genomen. Dit is een heel klein computertje waarvoor veel software vrij beschikbaar is. Dit computertje heb ik geprogrammeerd en deze stuurt de ventilatoren aan als er maar een klein temperatuur verschil is tussen het cv water en de lucht. Bij 2 graden verschil gaat hij heel langzaam draaien en zijn de ventilatoren onhoorbaar. De Arduino laat de ventilatoren harder draaien als het temperatuurverschil groter wordt. Pas bij grote temperatuurverschillen worden de ventilatoren hoorbaar, denk aan 7 graden verschil. Dat is gewoon perfect. Het gebeurt zelden dat er zo’n groot temperatuurverschil is en het is prima als hij bij een klein verschil al werkt. Precies hetzelfde gebeurt ook als het cv water kouder is, bij koeling. Omdat de ventilatoren al beginnen te draaien bij lagere temperatuurverschillen, werkt de warmtepomp ook eerder en efficiënter. Een bediening is niet nodig, alles gaat automatisch. De hele besturing van de ventilatoren kost nog geen 25 euro (kastje, Arduino, sensoren, adapter en wat klein materiaal.