Nu, een jaar later

Na een jaar is het goed om eens te evalueren wat er anders is dan gedacht. Verreweg het meeste is zoals gepland. Toch heb ik wat aanpassingen gedaan. Het bleek namelijk dat het energieverbruik van de periferie aan de hoge kant is. Periferie, volgens mijn definitie, zijn de apparaten die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de warmtepomp, inclusief boiler. Dat is bijvoorbeeld het Alpha home regelsysteem (control box, gateway, regelkast), de ventielen, de ventilatoren van de radiatoren. Na analyse van het meet- en regelsysteem blijkt dat er wel wat op- en aanmerkingen te maken zijn over de efficiency. Hoewel het thermisch gezien goed werkt, kunnen er regeltechnisch verbeteringen gemaakt worden. Daar wordt door de fabrikant aan gewerkt.

Los daarvan wil ik alles uitzetten als er geen behoefte aan is. Denk aan de ventielen, ventilatoren van de radiatoren, de convectorput en zelfs de circulatiepomp. Alles behalve de laatste kan automatisch, de circulatiepomp staat in de zomer vaak onnodig aan en wordt dan handmatig uitgezet.

De computertjes uit de Jaga radiatoren heb ik verwijderd en heb daar een andere techniek voor toegepast. Ik heb nu een Arduino genomen. Dit is een heel klein computertje waarvoor veel software vrij beschikbaar is. Dit computertje heb ik geprogrammeerd en deze stuurt de ventilatoren aan als er maar een klein temperatuur verschil is tussen het cv water en de lucht. Bij 2 graden verschil gaat hij heel langzaam draaien en zijn de ventilatoren onhoorbaar. De Arduino laat de ventilatoren harder draaien als het temperatuurverschil groter wordt. Pas bij grote temperatuurverschillen worden de ventilatoren hoorbaar, denk aan 10 graden verschil. Dat is gewoon perfect. Het gebeurt zelden dat er zo’n groot temperatuurverschil is en het is prima als hij bij een klein verschil al werkt. Precies hetzelfde gebeurt ook als het cv water kouder is, bij koeling. Omdat de ventilatoren al beginnen te draaien bij lagere temperatuurverschillen, werkt de warmtepomp ook eerder en efficiënter. Een bediening is niet nodig, alles gaat automatisch. De hele besturing van de ventilatoren kost nog geen 25 euro (kastje, Arduino, sensoren, adapter en wat klein materiaal.

Naar schatting wordt hier gemiddeld 20 W mee bespaard (190 kWh per jaar)