Milieu

Het valt helaas buiten het bestek van de website om argumenten te geven waarom het voor het milieu belangrijk is om zuinig met fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen of überhaupt met grondstoffen om te gaan. Deze argumenten worden al uitgebreid in de media besproken.

Toch wil ik graag een paar interessante links doorgeven. Realiseer daarbij om wat voor enorme aantallen of hoeveelheden het gaat.

Zie hiervoor: http://www.worldometers.info/nl/

Een andere interessante link is https://energieopwek.nl/ . Hier is te zien op welk moment van de dag er hoeveel wordt opgewekt aan duurzame energie. Daarbij kan men zien welke energiebron wat produceert op welk moment.

Een soortgelijke link is

https://www.electricitymap.org/?page=country&solar=false&remote=true&wind=false&countryCode=NL .

Hierin wordt de hoeveelheid koolstof / CO2 per geproduceerde kWh per land gepresenteerd.

Ook interessant: Do’s en dont’s bij energieneutraal wonen.

(Beng betekent “Bijna energie neutraal gebouw”.)

https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2017/02/Lente-akkoord-Woningbouw-volgens-BENG.pdf