Luchtstroom

Een warmtepomp op luchtstroom, de meest gangbare, gebruikt heel veel lucht: lucht heeft een soortelijke warmte van 1000 J/ kg.K,  2 kW komt overeen met 2000 J/s. Als we uitgaan van een buitentemperatuur van 10 graden en de lucht 10 graden afkoelen, dan hebben we een temperatuursprong van 10 K.

We moeten dan 3600 s/ h x 2000 J/ s/ 1000 J/ kg.K / 10 K = 720 kg/ h aan lucht afkoelen.

De dichtheid van de lucht is 1,29 kg/m3 dus komen we op 720 kg/ h /1,29 kg/ m3 = 558 m3/ h. Uit deze berekening kunnen we ook zien dat als het vermogen toeneemt of de temperatuursprong kleiner wordt, de luchtstroom nog eens aanmerkelijk hoger wordt. Voor deze luchtstromen zijn grote en zware ventilatoren in de buitenlucht nodig. Hiermee is feitelijk de specificatie van de lucht/water warmtepomp vastgelegd. Dit verklaart waarom er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden en ook dat deze apparaten veel herrie zullen maken. Tenslotte, als je lucht afkoelt onder het dauw- en vriespunt krijg je ijsvorming en dat zal regelmatig ontdooid moeten worden wat weer extra energie kost. 

Meer informatie bij de luchtwarmtepomp.