Kosten

Als je als privépersoon aan zo’n groot project begint, is het altijd verstandig om even de knopen te tellen en een schatting te maken van de kosten. Dan kan het stappenplan van hoofdstuk 1 uit het boek heel behulpzaam zijn. Als we het heel grof doen voor een bescheiden woning dan denken we aan een warmtepomp, bronboring, laagtemperatuur-radiatoren, zonnepanelen, eventueel optimizers, en een of meer converters. Daarnaast hebben we ook installatiekosten van een installateur. Hierbij gaan we wél voor kwaliteit en nemen we aan dat er geen vloerverwarming aanwezig is. *

De kosten liggen tussen de € 25000 en € 35000 afhankelijk wat je mee rekent. Voorbeelden daarvan zijn een verbouwing die je toch al zou doen en dat je daarin meteen verwarming  maakt, toevallige vloerverwarming  of zonnepanelen die er al zijn of bestrating die opnieuw gedaan wordt of moet worden. Ook is er mogelijk wat hak of breekwerk nodig en moet de stukadoor komen.

Een specificatie van de kosten die ik gemaakt voor mijn huis, is te vinden in mijn boek

Financiering

 Of het nu wel of niet nodig is, energiebesparende maatregelen worden gesubsidieerd. In het geval van een warmtepomp wordt afhankelijk van het type en vermogen, een subsidie verleend. Voor de in dit document beschreven warmtepomp van 6,5 kW is de subsidie € 4200. (2022)

Er zijn regelingen om heel goedkoop een lening aan te gaan. Onder voorwaarden is er tegen een rente van 1,8 % tot 2,1 % (looptijdafhankelijk) een lening te verkrijgen van € 25.000 of zelfs meer indien de woning volledig energieneutraal wordt gemaakt. Volledig energieneutraal wordt ook wel “nul op de meter” (NOM) genoemd.

Meer is te vinden op https://bereken.energiebespaarlening.nl/

Als we een warmtepomp willen plaatsen dan zijn er dus mogelijkheden om subsidie te ontvangen. Regelingen:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/warmtepompen-isde

*opgemerkt moet worden dat de toepassing van een WTW niet is meegenomen in de berekening. Het is zeer afhankelijk van de (oudere) woning of een WTW toepasbaar is. Een WTW leent zich soms goed om zelf te installeren, speciaal als er zoals bij mij, veel geïmproviseerd moet worden. Zie daarvoor ook het stuk over de WTW. De materiaalkosten liggen in de orde grootte van € 1500. Eigen metingen laten zien dat het warmteverlies na toepassing van de WTW met ongeveer 25 % is gezakt.