Korf

De aardwarmtekorf is een variant tussen de horizontale en verticale bodemwisselaar in. De korf bestaat uit leidingen die in een spiraal gewikkeld zijn. De korf wordt in een gegraven gat van 4 meter diep geplaatst, zie foto. Voordeel is dat er geen duurdere boring hoeft plaats te vinden, echter de capaciteit per korf is zeer beperkt en nauwelijks afhankelijk van de lengte. Als er meer korven nodig zijn, moet er voldoende ruimte zijn op het perceel om deze te kunnen plaatsen. Sommige gemeenten geven toestemming om de korf te plaatsen in openbaar gebied.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-expertisecentrum-warmte/bodemenergie-en-aardwarmte-geothermie/bodemwarmtewisselaars