Informatie

Via dit hoofdmenu item wil ik de beschikbare informatiebronnen doorgeven. Dat kunnen externe websites zijn, maar ook boeken of organisaties. Ik wil echter niet gebonden/ verbonden zijn met commerciële partijen. Websites die linken naar leveranciers of zelf offertes uitbrengen vallen daardoor af. Mijn uitgangspunt is eerst een onderzoek plegen naar wel of niet goede systemen en daarna op zoek gaan naar de mogelijke leverancier of installateur van deze artikelen.