Horizontaal

Een van de mogelijkheden om warmte uit de grond te halen is een horizontale bron. Hiervoor hoeft geen grondboring gedaan te worden, maar wél moet er behoorlijk gegraven worden. Er worden namelijk buizen onder de oppervlakte gelegd. Deze liggen overigens wél diep: één tot twee meter. Een bijkomend probleem is dat er behoorlijk wat oppervlakte nodig is.  Zie:

https://www.warmtepomp-info.nl/bodemenergie/   

10-15 Watt bij droge zandgrond per m² grondoppervlak
15-20 Watt bij natte zandgrond per m² grondoppervlak
20-25 Watt bij droge leemgrond per m² grondoppervlak
25-30 Watt bij natte leemgrond per m² grondoppervlak
30-35 Watt bij grondwater voerende grond per m² grondoppervlak

http://www.wikibodemenergie.nl/inhoudsopgave/inleiding_bodemenergie/waarom-bodemenergie/

In het volgend plaatje is te zien dat de temperatuur van de grond onder het oppervlak met de seizoenen mee gaat. Het heeft dus voordeel om de buizen diep te leggen. 

Als we nu dezelfde berekening doen als bij de lucht-situatie, dan kunnen we uitrekenen hoeveel water er moet vloeien om 3 kW aan warmte te krijgen. We gaan uit van een COP van 5. Met een COP van 5 moeten we 2,4 kW warmte uit de grond halen. We koelen het water af met 3 graden. De soortelijke warmte van water is 4,2 kJ/ kg.K. 2,4 kW komt overeen met 2,4 kJ/s. De vloeistofstroom is dan 2,4 kJ/ s/ 4,2 kJ/ kg.K/ 3K = 0,19 kg / s = 0,19 l/ s = 11,43 l/ min. Als de lengte van de buizen lang genoeg is, dan is de overdracht geregeld.