Heipaal

Een energieheipaal is een heipaal voor gebouwfundering waarin kunststofleidingen zijn verwerkt (U-lussen). De leidingen uit de heipalen worden gekoppeld en vormen zo een gesloten verticale bodemwisselaar. Doordat het uitwisselingsoppervlak van de heipaal groter is dan van een normale bodemwisselaar, kan de heipaal meer energie uitwisselen met de bodem per strekkende meter (afhankelijk van de bodemgesteldheid). In gebieden waar niet geboord mag worden is dit een oplossing.

Een variant hierop is de techniek om tijdens het slaan van een gewone heipaal, er een lus omheen wordt gelegd: https://sixways.nl/index.php/aardwarmte/ 

Het plaatsen van deze bodemwisselaars heeft vele voordelen. Een bodemwissel wordt om de kop van een funderingspaal geplaatst. Het indrijven van de wisselaar, die aan de onderzijde met een stalen buis is verstevigd, gebeurt tijdens het heien van de betonnen prefab-funderingspaal. Door water te laten circuleren door de buizen van de bodemwisselaar, die verticaal langs de funderingspaal lopen, wordt aardwarmte of -koeling gewonnen.

Het zal duidelijk zijn, deze techniek is geschikt om toe te passen bij nieuwbouw, maar is helaas ongeschikt bij bestaande bouw.

Een heel bijzondere eigenschap van deze techniek is dat er dus niet geboord wordt, maar er wordt geslagen. Waarom is dit zo bijzonder? Bij boren wordt er een diep gat gespoeld. Een nare eigenschap kan zijn dat de barrière tussen verschillende lagen in gevaar komt, bijvoorbeeld bij veenlagen. Soms mag er niet geboord worden maar wel geheid. Dit kan dus een oplossing zijn.