Financieel

In dit menudeel wil ik graag aangeven welke kosten er zijn evenals de mogelijkheden om het toch mogelijk te maken met de bestaande subsidies of regelingen.

Er wordt heel veel stampij gemaakt dat het allemaal niet betaalbaar is. Dat is maar net hoe je het bekijkt. En ja, absoluut gezien is het veel geld.

Maar nu even in perspectief plaatsen:

Een gemiddeld gezin betaalt voor aardgas en elektriciteit in een jaren 70 woning voor de energierekening zo ongeveer € 200 per maand = € 2400 per jaar. Zodra het nieuwe contract ingegaan is, zal het € 5000 per jaar zijn.

Gemiddeld kost een auto per maand € 500 per maand = € 6000 per jaar

Iemand die 2 pakjes sigaretten koopt per week betaalt bijna € 1000 per jaar

De gemiddelde bruto woonlasten zijn € 8400 per jaar

Stel we nemen een warmtepomp met zonnepanelen om het huis energieneutraal te maken dan kost dit eenmalig € 30000. We smeren dit uit over 15 jaar dan zijn de kosten € 2000 per jaar. Je hebt echter nauwelijks of geen energierekening meer van € 5000 per jaar. Per saldo betaal je dus aanmerkelijk minder. De technische levensduur van een warmtepomp installatie ligt eerder in de buurt van de 30 jaar en dan is de afschrijving zelfs € 1000 per jaar.

Het is wel een investering die gedaan moet worden en daar zijn zeer aantrekkelijke regelingen voor.

Onderstaand een vergelijkend overzicht van de verschillende verwarmingssystemen met de bijbehorende kosten incl. afschrijving, vaste- en variabele lasten. Mooi is te zien dat de verdeling van kosten totaal anders kan zijn en dat er dus verschil is tussen korte termijn en lange termijn denken. Effecten als gratis koeling (bodemwarmtepomp) en geluid (lucht- en hybride warmtepomp is niet meegenomen. Belangrijk is te realiseren dat er aannames worden gedaan. Belangrijke aannames: het aantal zonnepanelen, het eigen gebruik voor het huishouden, het wél of niet doorgaan van de salderingsregeling en de kwaliteit van een installatie.

Attentie: de energieprijzen zijn de afgelopen paar weken, rond de jaarwisseling, sterk gestegen. Dat heeft consequenties voor de onderstaande berekeningen. De verschillen worden daarmee nog groter. In de komende paar weken zal ik de berekeningen opnieuw onder de loep nemen.