Expertise opbouwen

De groep heeft de ambitie om medebewoners te helpen met bruikbare,  waardevolle kennis.  Veel kennis zal aanwezig zijn maar mogelijk zijn er gebieden waar dat tekort schiet. Bij voldoende belangstelling, als de groep enige omvang heeft, wordt er gedacht aan opleidingen. Financiering en tegenprestatie is uiteraard onderwerp van gesprek. De gemeente Medemblik staat welwillend tegenover deze ideeën.