Energieleverancier

Het is lastig om uit te zoeken. Welke leverancier is de beste of het gunstigst.

Ik probeer via een paar uitgangspunten naar een conclusie toe te werken.

  1. We willen zo weinig mogelijk betalen en liefst geld terug krijgen.
  2. We gebruiken geen gas meer.
  3. We nemen energie af en leveren ook terug vanwege de zonnepanelen.
  4. We weten dat de salderingsregeling zal ophouden te bestaan en daarvoor in de plaats komt een terugleververgoeding.
  5. Ik wil graag het milieu ontzien en zoek dan “groene stroom”.

Het punt dat de vraag zo ingewikkeld maakt is of je enkel tarief of dubbeltarief hebt of neemt. Een slimme meter heeft zowel voor het daltarief als het hoofdtarief een verbruiksteller als een leveringsteller. Als je zowel levert als verbruikt in het daltarief dan wordt het ook uitsluitend binnen het daltarief verrekend. Hetzelfde geldt dan voor het hoofdtarief.

Als je ’s  nachts veel afneemt (bijvoorbeeld verwarming zoals een warmtepomp of de auto opladen) dan kan je dit niet verrekenen met de opbrengst overdag van de zonnepanelen. Het daltarief is ook van toepassing overdag in het weekend en dat maakt het net weer anders.

Als we dit in een spreadsheet uitwerken, dan blijken de verschillen tussen een enkel en dubbel tarief meter hooguit een paar tientjes per jaar te zijn. Of het positief of negatief is , dat is afhankelijk van het typische energie gebruiksprofiel. Voor een gemiddelde gebruiker met een evenwicht in levering en gebruik is er nauwelijks verschil.

Conclusie voor verreweg de meeste mensen is een enkel tarief energiemeter het voordeligst omdat altijd alles met elkaar verrekend wordt, zowel nu met saldering als later met een terugleververgoeding.

We hebben tot 2023 de mogelijkheid om volledig te salderen. Salderen is het op jaarbasis verrekenen van wat we produceren en verbruiken. In de zomer leveren de zonnepanelen elektriciteit en vaak meer dan we op dat moment nodig hebben. In de winter is het vaak omgekeerd en verbruiken we meer dan dat we produceren. Bij salderen kunnen we dit financieel gezien tegen elkaar wegstrepen. Met ingang van 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd en komt er een terugleververgoeding voor in de plaats.

De volgende vraag is, wanneer betaal je (bij een enkeltarief meter) het minst? Bij salderen wordt sowieso het verbruik met de levering verrekend en dan maakt het niets uit als de tarieven beiden gelijk zijn. Op het moment dat je meer levert dan verbruikt, krijg je te maken met een vergoeding.

Het wordt echter anders als de salderingsregeling wordt veranderd in een verrekening met een terugleververgoeding. Op het moment van schrijven is het nog gissen wat de terugleververgoeding is. Door de overheid wordt gezegd dat er een terugverdientijd moet zijn voor zonnepanelen van 7 jaar.

Omdat het gunstiger is om de energie van de zonnepanelen zelf te gebruiken heb ik een stukje geschreven over de laadpaal voor de elektrische auto. Deze kan dan worden opgeladen met het surplus van de zonne-energie.

Conclusie: mijn keus is om een milieuvriendelijke leverancier te nemen met een hoge terugleververgoeding. Ik heb indertijd gekozen voor Greenchoice maar misschien zijn er nog meer met een hoge vergoeding.

Sommige mensen willen door overstappen een bonus krijgen en deze kan behoorlijk oplopen. Dit is lastig te verrekenen. Enerzijds vanwege de looptijd van een nieuw contract anderzijds de terugleververgoeding. Stel je krijgt € 120 overstap premie en hebt een contract van 3 jaar, dan is de winst € 40 per jaar. De bonus kan ook een of andere vorm van gratis energie zijn (b.v. windvangers). Zelf neem ik niet de moeite om vanwege deze reden over te stappen.

Tenslotte, er is steeds een discussie over wel of niet een slimme meter nemen.

Naar mijn idee wordt dit vaak behoorlijk opgeblazen. Zeker zolang er een salderingsregeling is, maakt het helemaal niets uit, alles wordt dan sowieso helemaal verrekend. Als er een terugleververgoeding komt, gaat het alleen over het verschil tussen levering en verbruik.

Wil je t.z.t. profiteren van diepe daluren, dan heb je echt een slimme meter nodig. De diepe daluren zijn de uren waarbij er een flink overschot is aan elektriciteit bijvoorbeeld in de nacht als de windmolens draaien en er weinig afname is of rond het middaguur als er veel energie over is van zonnepanelen. Dan zullen de tarieven aanmerkelijk lager worden. Dit is een zeer dynamisch gebeuren en kan alleen met een slimme meter berekend worden.

Voor mij persoonlijk is de slimme meter een heel goed hulpmiddel om mijn energieverbruik bij wijze van spreken per minuut te registreren. Meten is immers weten.

Conclusie:

Ik gebruik een slimme meter en registreer continu mijn elektriciteitsverbruik. Ik neem geen gas af, heb een abonnement bij een groene leverancier met een hoge terugleververgoeding.