Energiebehoefte algemeen

Als we straks gaan verwarmen en/of koelen, dan willen we weten wat de behoefte zal zijn. Als we de behoefte weten, dan kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. De behoefte bepalen we uit het voorbije gebruik van aardgas, een heel belangrijke indicator voor de nieuwe situatie. Dan komt ook de warmtepomp al ter sprake. Aan welke voorwaarden moet de warmtepomp voldoen en hoe goed doen die apparaten het in de praktijk?

Ik wil graag berekeningen maken om te bepalen wat de eigenschappen van de warmtepomp zullen moeten zijn. Hierbij geef ik opnieuw aan dat de keus op een warmtepomp valt. Dit is voor mij evident: verwarming met elektra (all electric) is duur en is niet zelf met zonnepanelen in deze mate op te wekken. Windenergie is geen optie, dat is ook duidelijk. Een bodem/water warmtepomp vermenigvuldigt de toegevoerde hoeveelheid elektrische energie met de COP, een factor 5, in thermische energie en is daarmee heel efficiënt, vooral als we zelf deze elektra opwekken. Dit berekenen geeft mij vertrouwen dat later, bij het monitoren van het totale systeem, het maximale rendement COP (COP = coëfficiënt of performance) behaald kan worden. Voor sommigen lijkt het overdreven, maar ik wil tot het gaatje gaan met maatwerk.

Eerst gaan we puur op basis van theorie, middels nu bekende getallen en schattingen, berekenen hoeveel warmte wanneer nodig is.