CV ketel maakt waterstof

Helaas weer een apparaat die mijns inziens thuishoort in de categorie lariekoek en bedrog.

In een artikel klimaattechniek van Gawalo kwam ik een apparaat tegen die zijn eigen waterstof produceert en daarmee zijn eigen cv water en tapwater verwarmt. Op de VSK en op de consumentenbeurs “huis en energie” werd er een compacte wandketel getoond door Greenhot Energy. De fabrikant is “Lotus” . Er is uitsluitend een aansluiting op het elektriciteitsnet en het waterleidingnet. Met de elektriciteit wordt waterstof gemaakt. Vervolgens wordt met berekeningen aangetoond dat er waterstof en zuurstof ontstaat. Dat op zichzelf is geen nieuws en iedereen kan dat narekenen. Waterstof wordt gemaakt met een electrolyser, op zich een duur onderdeel en ook met een beperkte levensduur. Maar dan komt het: Uit de hoge hoed wordt ineens uit het niets een “thermische coëfficiënt” getoverd van 2,4. Vervolgens wordt in de rest van het artikel doorgerekend met die 2,4 en komt men tot de conclusie dat er een rendement is van 186 %. Dit zonder enige onderbouwing.

Beste mensen, er is één wet in de natuurkunde die altijd geldig is:

De wet van behoud van energie oftewel de eerste wet van de thermodynamica.

Laat je niets wijs maken, dit is wat mij betreft gewoon bedrog of op z’n minst grove onwetendheid. Het is per saldo niets anders dan elektrisch verwarmen maar dan met een gevaarlijk tintje (waterstof) en een onbekende levensduur vanwege de electrolyser. Een niet genoemd nadeel is dat bij verbranding van waterstof er een hogere vlamtemperatuur is waardoor er navenant meer stikstofoxiden vrijkomen (NOx). Het is dus gewoon elektrisch stoken maar met behoud van het nadeel.

Je bent gewaarschuwd.