Beren op de weg

Op het ogenblik, eind 2018, wordt er op YouTube en in de media veel gebruld door zogenaamde experts dat het allemaal niet kan, dan het niet energieneutraal kan, dat je het nooit terug verdient, dat het onbetaalbaar is. Vervolgens wordt het klakkeloos door iedereen bevestigd zelfs in de pers. Heel ongenuanceerd. Veelal worden doordat de kosten hoog zijn allemaal beren op de weg gezien of gelegd om het maar niet te hoeven doen.

of een variant hierop:

Laat je vooral ook niet in de luren leggen door claims als “de waarheid over ….” De waarheid blijkt echt vaak veel genuanceerder. Men probeert populair te worden door overal over te mopperen of de discussie in eigenbelang om te buigen. Tegenwoordig zou men het nepnieuws noemen.

Het begint al met het uitgangspunt dat er een lucht/water warmtepomp nodig is. (Op deze site heb ik uitgelegd dat het meestal geen goede keus is.) Dit is het begin van een redenering die bij de eerste stap al de mist in gaat. Door deze keus van type warmtepomp is het rendement laag waardoor het elektriciteitsverbruik hoog is. Dan wordt het lastig om het grotere aantal panelen te plaatsen en gaat hierdoor ook de prijs omhoog. Er wordt dan gezegd dat de salderingsregeling verdwijnt. Op zich is dit juist maar er wordt niet verteld dat er een andere regeling voor in de plaats komt. In het rekenvoorbeeld worden dan ook nog panelen genomen met een lage opbrengst en komt men uiteindelijk tot de conclusie dat er wel 50 panelen nodig zijn. Dan wordt er gezegd dat daar geen plaats voor is. Om de prijs op te drijven wordt er ook nog de vloerverwarming genomen. Tja, als je je laat adviseren door zo iemand dan zal het nooit wat worden. Neem voor een advies iemand die er wél iets van snapt en op z’n minst kan uitleggen wat de effecten van gemaakte keuzes zijn, zonder eigenbelang.