Balans algemeen

Met balans wordt bedoeld apparaten die ongeveer net zoveel energie opnemen als afgeven maar toch daarmee kunnen besparen.

Denk aan een accu, de energie die erin gaat, komt er op een ander moment ook weer uit. Dat zou een voordeel kunnen zijn als de salderingsregeling ophoudt te bestaan.

Een WTW is ook een mooi voorbeeld: deze geeft frisse lucht en warmt deze op met de warme lucht die afgevoerd wordt. Per saldo kost het heel weinig energie.  Er blijkt ook een misverstand te zijn. De WTW zorgt in principe niet voor het regelen van de vochtigheid. De lucht die van buiten aangezogen wordt bevat vocht en die blijft aanwezig. Wél is het zo dat in de winter de temperatuur binnen hoger is dan buiten en zal de relatieve vochtigheidsgraad dalen.  Een WTW met enthalpie warmtewisselaar zorgt dat het vocht behouden blijft. Het nut daarvan is mij niet geheel duidelijk omdat vocht althans bij mij nooit een probleem is geweest. Een te lage vochtigheid is zelden een probleem, het is eenvoudig op te lossen. Het verversen van de binnenlucht door de WTW zorgt wél voor een verlaging van de CO2 concentratie. Buiten is het gemiddeld net boven de 400 ppm, binnen kan het fors hoger zijn bijvoorbeeld 1000 ppm. Door vervangen/verversen van de  lucht daalt de concentratie CO2

Een vreemde vorm van balans is wellicht de “PCM” (phase changing materials) materialen.  Deze kunnen bij één temperatuur relatief veel warmte opslaan. Op het moment dat de temperatuur zakt wordt exact dezelfde hoeveelheid warmte weer afgegeven. Dit werkt dus als een buffer.