Argumenten zonneboiler

Gevonden op http://www.rivusol.com/particulier-zonneboiler/zonnepanelen:

Start quote

Zonneboilers vs. zonnepanelen: hoger rendement met een zonneboiler

De zonnecollectoren in een zonneboiler-systeem van Rivusol bestaan uit hoogvacuüm glazen buizen. In de markt van zonneboilers is door Kiwa en TNO aangetoond dat de Rivusol-systemen het hoogste rendement halen. En wist je dat het omzetten van zonne-energie in warmte tot vier keer zo efficiënt gebeurt als het omzetten van zonne-energie in elektriciteit? Dit betekent dus dat je met hetzelfde oppervlak aan collectoren drie tot vier keer meer energie opwekt.

Zonnepanelen en zonneboiler combineren

Als geld geen probleem is, dan is de meest duurzame oplossing het combineren van een zonneboiler met zonnepanelen. De boiler gebruik je voor het verwarmen van je water en huis en de panelen gebruik je dan voor het opwekken van elektriciteit. Je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt dan aanzienlijk lager.

Opbrengst zonnepanelen: 540 kWh
Huis met (fotovoltaïsche) zonnepanelen:
3 panelen van 1 x 1,64m is in totaal 5 m2oppervlak.
Opbrengst Rivusol zonnecollectoren: 2000 kWh
Huis met Rivusol-zonnecollectoren:
30 vacuümbuizen; verbruik 175 l/dag; oppervlak is 5 m2

 

Zonneboiler kopen

Indien je echter een keuze tussen zonnepanelen en een zonneboiler maakt, houd dan in je achterhoofd dat:

 • niet alleen de aanschafkosten van een zonneboiler een stuk lager liggen,
 • maar dat het ook tot vier keer meer energieoplevert in de vorm van warmte.
 • En zoals onderzoek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) aantoont, is het aandeel dat warmte heeft in ons energieverbruik bijna twee-en-een-half keer groter dan het aandeel dat elektriciteit heeft

Als je duurzaamheid nastreeft, dan zal duidelijk zijn dat de keuze voor een zonneboiler een stuk milieu-ontlastender is dan de keuze voor zonnepanelen

Einde quote

Dit is mijns inziens appels met peren vergelijken. Het is inderdaad zo dat een zonnecollector per m2 meer opbrengst heeft. Een zonnepaneel heeft een rendement van 18 à 19 %, maar daarna is deze energie, zonder verlies, voor alles bruikbaar. Bij een zonnecollector heb je een boiler met verliezen, een pomp die moet draaien en beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als dit meegerekend wordt is het verschil ineens niet meer zo groot. Ook wordt hier gesuggereerd dat je de zonnecollector ook voor verwarming van je huis kunt gebruiken. Dat is onjuist. Een gemiddeld huis gebruikt per jaar meer dan 1000 m3 aan aardgas en dat is vergelijkbaar met ca. 10.000 kWh. Verreweg de meeste warmte krijg je in de zomer en deze is daarmee geschikt om voor het warme water in de zomer te gebruiken. Bij 5 m2 aan oppervlak moet je er ook rekening mee houden dat een flink deel van de warmte niet gebruikt kan worden en zelfs afgevoerd moet worden. Kortom, het is ongeschikt om voor huisverwarming te gebruiken. Het vergroten van de installatie met een factor 5 heeft bij zonnecollectoren helemaal geen zin. Die warmte kan je dus zomers weggooien. Bij zonnepanelen kan je het wél gebruiken, zeker zolang er gesaldeerd wordt is dit extra aantrekkelijk. Indien er niet gesaldeerd wordt, kan je nog wat geld ervoor terugkrijgen. Ook de prijs valt wel wat op aan te merken. Een zonnecollector installatie kost voor 5 m2 tussen de € 2000 en €3000. Een kleine zonnepaneelinstallatie met 3 panelen kost iets vergelijkbaars. Als het een uitbreiding van de zonnepaneelinstallatie betreft, zijn de kosten ongeveer € 600. Stop déze elektriciteit in de warmtepomp, dan is het gezamenlijke rendement ongeveer 2 keer zo hoog als bij de zonnecollector. Zoals in het boek en op deze website wordt beschreven en voorgerekend, de combinatie van een warmtepomp samen met zonnepanelen is de meest optimale.

Nog zo’n voorbeeld van verkeerde voorstelling van zaken:

Resultaat van de berekening:

(Berekend http://www.solar2all.com/rekenwijze.php )

Start quote

Invoergegevens:

 • periode = het gehele jaar, december en juni (de extremen)
 • richting = 180 graden
 • hoek = 40 graden
 • boilervat = 200 liter
 • absorberend oppervlak = 3.232 m² (40 buizen)
 • weertype = 10-jaar gemiddelden van NASA

 

Opbrengst: in de onderstaande grafiek kunt u zien hoeveel vermogen door uw zonneboiler systeem opgenomen zal worden gedurende de dag. Merk op, dit is gemiddeld over alle dagen in respectievelijk het gehele jaar, december en juni.

 Hele jaar

 December 2,72 kWh/dag

   Juni 12,16 kWh/dag

 • Gemiddeld is dan:
  • De opgenomen energie = 8,22 kWh resp. 2,72 kWh en 12,16 kWh per dag
  • De toename boiler temperatuur = 35˚C, 12˚C en 52˚C per dag
 • Financieel betekent dit: *
  • Systeemprijs = 2170 Euro
  • Gasbesparing = 333 m³/jaar (223 Euro/jaar)
  • Terugverdientijd = 7,2 jaar

* Prijzen onder voorbehoud. Dit rekenvoorbeeld is indicatief en gaat uit van een optimaal gebruik van de opgenomen energie, een gasprijs van 0.67 Euro/m³ en een stijging van deze prijs met 15 % per jaar.

Einde quote

Hier valt ook wel het een en ander op aan te merken:

 • De verliezen, vooral in de winter, zijn niet meegenomen. Deze verliezen kunnen verhoudingsgewijs hoog zijn.
 • Er wordt uitgegaan van een optimaal gebruik. Helaas heeft geen enkel systeem een rendement van 100 %.
 • Warmteverliezen van de boiler, het aan- en afvoersysteem en een pomp (37 W – € 20/ jaar) zijn niet meegerekend. De boiler alleen heeft een verlies van 46 W (energielabel). Dit is 1,104 kWh/ dag = 403 kWh/ jaar. Dit komt overeen met 42,4 m3 aardgas of € 28,42.
 • De overtollige warmte, die afgevoerd moet worden in de zomer, is niet meegerekend.
 • Installatiekosten zijn niet meegerekend.
 • Indexering van de gasprijs met 15 % per jaar is wel aan de hoge kant.
 • Specificaties van de HP30/ 20 (http://www.solar2all.com/hp30200.php ) geven aan 5,125 GJ voor 5 m2 Dit komt overeen met 1423,6 kWh per jaar of 284,7 kWh/ m2. 5,125 GJ/ jaar komt overeen met 146 m3 (€ 98,10) aardgas per jaar. Déze getallen op zich zijn wel correct. De terugverdientijd is dan minimaal € 2170/ € 98,10 per jaar = ruim 21 jaar.