Ambitie

De ambitie is op voorhand het helpen van medebewoners middels adviezen en uitleg. Wij zijn geen commerciële partij en verkopen b.v. geen apparatuur of isolatiemateriaal.