Accu systemen

Als je zonne-energie over hebt zou het handig kunnen zijn om dit tijdelijk op te slaan in een accu. Om deze reden is dit item onder het kopje Balans komen te staan.

Een accupakket wordt ook wel Power Wall (merknaam) genoemd. 

Laten we eens bekijken wanneer dat interessant is. Zolang er gesaldeerd wordt is het sowieso niet interessant. Salderen is het op jaarbasis verrekenen van wat je hebt geleverd aan het net met wat je hebt verbruikt vanaf het net. Alleen wat je na verrekening te veel hebt verbruikt moet je betalen tegen het standaardtarief. Alles wordt meteen verrekend. Dat wordt anders als saldering niet meer wordt toegepast.

In de zomer hebben we vaak veel elektriciteit over en in de winter hebben we tekort. Deze onbalans kunnen we niet opheffen met een accupakket Zo lang kunnen we dat niet opslaan, althans niet betaalbaar. Wat wél mogelijk is om een onbalans in een etmaal te vereffenen. In de zomer meestal wel een paar etmalen.

Dit heb ik uitgewerkt in een spreadsheet in verschillende situaties. De conclusie is dat het voorlopig niet financieel aantrekkelijk is om te doen. In mijn boek wordt het uitgebreid voorgerekend.