Aardgas verbranding

Hoeveel vocht komt er vrij bij verbranding van aardgas?

Een sommetje van de middelbare school:

1 mol aardgas (CH4) weegt iets meer dan 16 gram.

Een m3 aardgas is 833 gram dus 833/16 is 52 mol.

Aardgas verbrandt volgens de vergelijking CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O.

Op elke mol verbrand aardgas ontstaat dus 2 mol water, bij verbranding van 52 mol aardgas ontstaat 104 mol water.

1 mol water weegt 18 gram.

Bij de verbranding van 1 m3 aardgas ontstaat dus 1872 gram water en komt overeen met 1,872 liter water.

Indien we de waterdamp laten condenseren uit de rookgassen van een kachel, dan kunnen we uitrekenen hoeveel warmte daarin zit.

De soortelijke verdampingswarmte van water is 2260 kJ/ kg. (Gelijk aan condensatiewarmte)

Nadat we een m3 aardgas verbrand hebben we dus 1,872 kg x 2260 kJ/ kg = 4,321 MJ vrij gekregen.

Als we alles zouden kunnen gebruiken dan betreft het 4,321 MJ/ 31,65 MJ = 13,65 % van de energie die in het aardgas zit.