4 Energiebehoefte

Vragen en antwoorden

Wil je de eerste berekeningen kunnen maken, dan moet je weten hoeveel energie je verbruikt. Als het stappenplan (eigen menu item – energiebehoefte) niet duidelijk over dit onderwerp of niet volledig is kan je hier vragen stellen:  info@huisenergieneutraalmaken.nl